Vysoká škola Unicorn College léta využívá onlinové kurzy pro své studenty, kterým usnadňuje výuku, přístup ke studijním materiálům a přípravu na zkoušky. Od začátku školního roku spolupracujeme s touto vysokou školou. Naše škola těží ze vzájemné spolupráce, díky které mohou všichni učitelé zpestřovat svou výuku onlinovými kurzy přímo ve svých třídách na interaktivních tabulích. Vysoká škola poskytne tento školní rok vybrané onlinové kurzy i našim žákům zdarma. Kurzy se k vašim dětem dostanou prostřednictvím učitelů.

Online výukové kurzy Red Monster motivují děti k učení a umožňují jim zopakovat a procvičit si látku, kterou právě probírají ve škole. Kurzy lze spustit na jakémkoli mobilním zařízení s přístupem k internetu. Žáci se tak mohou učit po cestě do školy, při čekání u lékaře nebo kdykoli mají chuť. Spolu se svými spolužáky mohou porovnávat výsledky a body, které během studia nasbírali.

Aktuální nabídku výukových kurzů naleznete na webové stránce www.redmonster.cz