Partnerská škola

Posted on 13-06-2024 , by: Karel Havlíček , in , 0 Comments

Naše základní škola navázala novou partnerskou spolupráci s Ferdinard von Miller – Realschule ve Fürstenfeldbrucku, předměstí Mnichova. Během května se přijeli zástupci z německé strany podívat do naší školy v Praze a v červnu byli ze ZŠ K Milíčovu vysláni učitelé, kteří měli možnost seznámit se zase naopak s Realschule ve Fürstenfeldbrucku. Učitelé se mohli pobavit o rozdílech a společných znacích obou škol a předběžně začít plánovat nadcházející výměnu se žáky.

Jsme rádi, že se nám i nadále daří rozvíjet zahraniční vztahy a těšíme se na vše, co nám tato spolupráce přinese.

Ferdinand von Miller Realschule

share: