Tato schránka slouží žákům školy, kteří se chtějí obrátit přímo na ředitelku školy. Svěřte se se svými starostmi i náměty.