Seznam pomůcek bude upřesněn o hlavních prázdninách.