Seznam pomůcek bude upřesněn třídními učitelkami na třídních schůzkách.