Seznamy pomůcek budou rodičům předány na první třídní schůzce.