Seznam pomůcek bude upřesněn třídními učitelkami na třídních schůzkách 8.6. 2023 od 17:00 hod.