Projekt Šablony I OP JAK ZŠ s RVJ K Milíčovu

reg.č. CZ.02.02.XX/00/22_002/0003278

 

byl spolufinancován Evropskou Unií

 

 Na naší škole realizujeme od 1.2. 2023 po dobu 24 měsíců, tj. do 31.1.2025 projekt ve výši 6,5 milionu korun. Hlavním cílem projektu je personální podpora školního poradenského pracoviště – školního psychologa, speciálního pedagoga, sociálního pedagoga, kariérového poradce, dvojjazyčného asistenta, podpora žáků s OMJ a vzdělávání pedagogů školy.

Hlavní manažerkou projektu je Mgr. Blanka Hrudková.

 

Díky projektu můžeme jako škola poskytnout žákům rozšířenou variantu školního poradenského pracoviště a soustředit se na podporu rodičům a žákům, kteří se nachází v obtížných životních situacích, můžeme jim poskytnout poradenství v oblasti čerpání dávek hmotné nouze a dávek státní sociální podpory ze strany sociální pedagožky, v oblasti poskytování neuroterapie ze strany speciální pedagožky, včetně realizace reedukací poruch učení a chování, poskytování psychologické intervenční činnosti ve třídních kolektivech apd. V projektu také budeme  vzdělávat pedagogy a zaměříme se na podporu žáků s odlišným mateřským jazykem při jejich doučování.