Projekt

Modernizace ZŠ Milíčov – Vybudování učebny přírodních věd

je spolufinancován Evropskou unií.

 

Operační program:

Registrační číslo:

Příjemce dotace:

Výzva:

Specifický cíl:

Celkové náklady:

Dotace:

Operační program Praha – pól růstu ČR

CZ.07.4.67/0.0/0.0/17_054/0001031

Základní škola s rozšířenou výukou jazyků, Praha 4, K Milíčovu 674, příspěvková organizace

 37. výzva SC 4.1 – Modernizace zařízení a vybavení pražských škol

SC 4.1 Navýšení kapacity a zkvalitnění předškolního, základního a středního vzdělávání a zařízení pro poskytování péče o děti do 3 let

 2 628 595,58 Kč

 2 249 411,41 Kč

Stručný popis projektu

 

Hlavním cílem projektu je zvýšení kvality a dostupnosti infrastruktury pro vzdělávání a celoživotní učení prostřednictvím vytvoření moderní učebny přírodních věd, která bude odpovídat současným požadavkům a přinese zkvalitnění výuky těchto předmětů a přechod od převážně teoretické výuky k praktické. V rámci projektu dojde k pořízení moderního vybavení a pomůcek pro žáky a k zavedení badatelské formy výuky fyziky.

 

Doba realizace projektu do 31. 3. 2021.