Čeština pro cizince 

 Již řadu let mají na naší škole žáci-cizinci možnost zlepšit si znalost češtiny formou doučovacího kroužku. Posledních pět let využíváme možnosti, které dávají rozvojové projekty zřizované Magistrátem hl. města Prahy a Městskou částí Praha 11. Také díky nim se žáci vyučují u několika pedagogů v menších skupinách podle úrovně jazyka a individuálních potřeb. Využíváme interaktivní pomůcky i klasické, jako básničky, písničky nebo pohádky, stejně tak jako procvičovací materiály k upevnění pravopisu. Kroužky jsou vedeny zábavnou hravou formou, děti je rády navštěvují a nenásilnou formou si doplňují učivo v souladu s ročníkem, který navštěvují.