Jazykové projekty

Mezinárodní projektová spolupráce má na naší škole dlouholetou tradici. Jak šel čas, zapojili jsme se do ní pomocí programu Comenius, eTwinning a Erasmus+. Kromě rozvoje klíčových kompetencí žáků nám tyto programy přinášejí obohacení výuky o inovativní prvky a podporují tak i další vzdělávání vyučujících. Nejlepší dokončené projekty přihlašujeme do soutěží, které vyhlašuje Dům zahraniční spolupráce. Tým vyučujících německého jazyka tak získal ocenění Pečeť kvality v roce 2015. Vyučující  anglického jazyka již dvakrát získali evropskou pečeť kvality a národní pečeti kvality. Projekt ELF: English Learning Friends byl také oceněn Národní cenou eTwinning 2017 (3. Místo v kategorii 1. stupeň základních škol). 

 

V současné době se schází jednou týdně eTwinningový kroužek, kde se setkávají zájemci ze čtvrtých až šestých tříd.  

 

 

Co je eTwinning? 

https://www.etwinning.net/cz/pub/index.htm 

 

Naše nejúspěšnější projekty realizované s jeho pomocí: 

 https://twinspace.etwinning.net/9305 

http://elfmilicovsky.blogspot.cz/ 

https://twinspace.etwinning.net/706 

https://twinspace.etwinning.net/1796 

https://twinspace.etwinning.net/1468 

https://twinspace.etwinning.net/8712 

https://twinspace.etwinning.net/1280 

https://twinspace.etwinning.net/7607 

 

Nejnovější projekty: 

 https://twinspace.etwinning.net/47047 

https://twinspace.etwinning.net/52703 

https://twinspace.etwinning.net/54542