Jazykové projekty

Mezinárodní projektová spolupráce má na naší škole dlouholetou tradici. Jak šel čas, zapojili jsme se do ní pomocí programu Comenius, eTwinning a Erasmus+. Kromě rozvoje klíčových kompetencí žáků nám tyto programy přinášejí obohacení výuky o inovativní prvky a podporují tak i další vzdělávání vyučujících. Nejlepší dokončené projekty přihlašujeme do soutěží, které vyhlašuje Dům zahraniční spolupráce. Tým vyučujících německého jazyka tak získal ocenění Pečeť kvality v roce 2015. Vyučující  anglického jazyka již třikrát získali evropskou pečeť kvality a národní pečeti kvality. Projekt ELF: English Learning Friends byl také oceněn Národní cenou eTwinning 2017 (3. Místo v kategorii 1. stupeň základních škol). 

 

Tyto úspěchy nikdy nejsou pouze výsledkem práce žáků a koordinátorů projektů, kteří o ocenění žádají, ale i celých týmů vyučujících, kteří se na realizaci podílejí. Jde o ostatní učitele jazyků a jejich kolegů, kteří učí výtvarnou výchovu, tělesnou výchovu, dějepis, hudební výchovu nebo jiné předměty prvního a druhého stupně.

Přehled získaných ocenění k nahlédnutí ZDE.

  

Co je eTwinning? 

https://www.etwinning.net/cz/pub/index.htm 

 

Naše nejúspěšnější projekty realizované s jeho pomocí: 

 https://twinspace.etwinning.net/9305 

http://elfmilicovsky.blogspot.cz/ 

https://twinspace.etwinning.net/706 

https://twinspace.etwinning.net/1796 

https://twinspace.etwinning.net/1468 

https://twinspace.etwinning.net/8712 

https://twinspace.etwinning.net/1280 

https://twinspace.etwinning.net/7607 

 

Nejnovější projekty: 

 https://twinspace.etwinning.net/47047 

https://twinspace.etwinning.net/52703 

https://twinspace.etwinning.net/54542 

Food Experts https://twinspace.etwinning.net/71573

Sending festive vishes https://twinspace.etwinning.net/69252

Be kind to one another https://twinspace.etwinning.net/67783