2.A

2.A 8:00 8:55 10:00 10:55 11:50 12:45
Pondělí ČJ S1 Ma S1 Aj S1 a S2
Čj S2 Ma S2
 
Úterý  ČJ S1  Ma S1 ČJ S2 Ma S2
 
Středa Samostudium Samostudium  Samostudium Prv S1 S2
 Aj S1  a S2  
 
Čtvrtek  ČJ S2  Ma S2  ČJ S1  Ma S1    
 
Pátek ČJ S2 Ma S2 Čj S1 Ma S1
 

2.B

2.B 8:00 8:55 10:00 10:55 11:50 12:45
Pondělí AJ ČJ ČJ Doučování    
  S1,2 S1 S2
Úterý Ma Čj Ma Čj  
  S1 S1 S2 S2
Středa  Samostudium  Ma Ma Aj
   S1 S2 S1,S2
Čtvrtek ČJ Ma ČJ  Ma
   S2 S2 S1 S1
Pátek  Samostudium  Prv Doučování  
 

2.C

2.C 8:00 8:55 10:00 10:55 11:50 12:45
Pondělí Čj S1
Ma S1
Čj S2 Ma S2  
   S2 (S)  S2 (S)  S1 (S)  S1 (S)
Úterý  Čj S1  Ma S1 Čj S2 Ma S2 AJ S1/S2
   S2 (S)  S2 (S)  S1 (S)  S1 (S)
Středa  Čs Čs
 AJ S1/S2
 Samostudium
   Nv
Čtvrtek Čj S2 Ma S2 Čj S1  Ma S1    
   S1 (S)  S1 (S)  S2 (S)  S2 (S)
Pátek Čj S2 Ma S2 Čj S1 Ma S1    
   S1 (S)  S1 (S)  S2 (S)  S2 (S)

2.D

2.D 8:00 8:55 10:00 10:55 11:50 12:45
Pondělí Čj S1 Ma S1 Ma S2 Čj  S2  Aj S1/S2
 
 
Úterý Čj S1 Ma S1 Čj  S2 Ma S2
 
Středa  Aj S1/S2
 Čajs S1/S2
 Samostudium Samostudium 
   Nv
Čtvrtek Čj S1 Ma S1  Čj  S2  Ma S2    
 
Pátek Čj S1 Ma S1 Čj  S2 Ma S2    
 

2.E

2.E 8:00 8:55 10:00 10:55 11:50 12:45
Pondělí ČJ ČJ S1
   ČJ S2    
 
Úterý  ČJ  M S1
M S2  Nj S2  
   Hk
Středa  Samostudium Nj S1/S2  M
   
   Hk/Ře
Čtvrtek Čj  M S1
 M S2
     
 
Pátek M Čs S1 Čs S2
  Nj S1    
   Hk