2.A

2.A 8:00 8:55 10:00 10:55 11:50 12:45
Pondělí ČJ S1 Mat S1 Čjs S1 Čj S2 Mat S2 ČjS S2
 
Úterý     ČJ S1 Mat S1 Čjs S1 Čj S2
 
Středa Mat S2 ČjS S2      Aj S1
   Nv
Čtvrtek            
 
Pátek ČJ S1 Mat S1 Čjs S1 Čj S2 Mat S2 ČjS S2
 

2.B

2.B 8:00 8:55 10:00 10:55 11:50 12:45
Pondělí AJ ČJ M S    
  S1,2 S1 S1
Úterý ČJ M ČJ M S  
  S2 S2 S1 S1
Středa     ČJ M ČJ PRV
  S2 S2 S1 S1
Čtvrtek (S) ČJ PRV   ČJ M
  S2 S2 S1 S1
Pátek S   ČJ M   ČJ
  S2 S2 S1

2.C

2.C 8:00 8:55 10:00 10:55 11:50 12:45
Pondělí AJS2 SK A SK B SK C SK 2.C  
 
Úterý     SK A SK B SK C SK 2.C
 
Středa      Aj S1
  SK A SK B
   Nv
Čtvrtek AJS1 SK C SK 2.C      
 
Pátek SK A SK B SK C SK 2.C    
 

2.D

2.D 8:00 8:55 10:00 10:55 11:50 12:45
Pondělí S1 S1 S2 S2    
 
Úterý     S1 S1 S2 S2
 
Středa  Aj S1
      S1 S1
   Nv
Čtvrtek S2 S2        
 
Pátek S1 S1 S2 S2    
 

2.E

2.E 8:00 8:55 10:00 10:55 11:50 12:45
Pondělí ČJ ČJ S1
 ČJ S2      
 
Úterý  ČJ  M S1
M S2  
 
Středa    Nj  Čj S1
 Čj S2
 
 
Čtvrtek Čj  M S1
 M S2
     
 
Pátek M Čs S1 Čs S1