4.A

4.A 8:00 8:55 10:00 10:55 11:50 12:45
Pondělí   ČJ AJ      
 
Úterý M Čs M ČJ    
 
Středa AJ M Čs (S) ČJ    
 
Čtvrtek   M Přírod. ČJ AJ/S  
  Kb
Pátek AJ M   ČJ    
  Kb

4.B

4.B 8:00 8:55 10:00 10:55 11:50 12:45
Pondělí Čj Ma AJ Čs Čj  
  Ku
Úterý ČJ M cizinci Douč. Aj  
  Št Št Št Št/Eh Bn
Středa Čj M ČJ Čs AJ  
  Št ŠT Št Št Bn
Čtvrtek Čj M Douč.      
  Št št ŠT/Eh
Pátek Čs M        
  Št Št

4.C

4.C 8:00 8:55 10:00 10:55 11:50 12:45
Pondělí ČJ/S ČJ ČJ Ma    
  Ka Ka Ka
Úterý AJ/AJ ČJ Ma Čs    
  Br/Pt Ka Ka Ka
Středa ČJ/S ČJ Ma Čs    
  Ka Ka Ka
Čtvrtek AJ/sk.2 Ma Ma ČJ AJ/sk.1  
  Br Ka Ka Ka Pt
Pátek AJ/S ČJ Ma ČJ    
  Ka Ka Ka

4.D

4.D 8:00 8:55 10:00 10:55 11:50 12:45
Pondělí Čj M AJ Čs ČJ  
  Eh Eh Bn Eh Eh
Úterý Čj AJ/M Cizinci Aj/M    
  Eh Sl/Eh Eh Bn/Eh
Středa Čj M Čj ČS AJ (S)  
  Eh Eh Eh Eh  Sl
Čtvrtek ČJ M Douč.      
  Eh Eh Št/Eh
Pátek Čs M  Douč.      
  Eh Eh  Št/Eh

4.E

4.E 8:00 8:55 10:00 10:55 11:50 12:45
Pondělí Ma-S ČJ ČJ Ma    
  Vk VK Vk Vk
Úterý NJ S1/S2 ČJ ČS   AJ S1/S2-S  
  Vk/Pr Vk Vk Sl/Bu
Středa ČJ MA ČS NJ S1/S2-S    
  Vk Vk Vk VK/Pr
Čtvrtek ČJ Ma NJ S1/S2 ČS/S    
  Vk Vk Vk/Pr Vk
Pátek ČJ ČJ/MA/ČS=TH Aj S1-S/S2 ČJ -S    
  Vk Vk Sl/Bu Vk