5.A

5.A 8:00 8:55 10:00 10:55 11:50 12:45
Pondělí Čjl Ma Čs  Hv (S)
   
   Sa Sa Sa
Úterý Čjl Ma Aj S1  Vv (S)
 Samost. Ma + Čjl  
   Sa Sa Jz Sa
Středa Čjl Čs Aj S1 / Aj S2
Třídnická hod.
   
   Sa Sa Jz/Kb Sa
Čtvrtek Aj S2 Čjl Ma Opakovací hod.    
  Kb  Sa Sa Sa
Pátek Čjl Ma  Tv (S)
 Samost. Ma + Čjl It  
   Sa Sa Sa

5.B

5.B 8:00 8:55 10:00 10:55 11:50 12:45
Pondělí Aj S1 (S)
Aj S1 / Aj S2
Čj ČS Ma
   Vv  Jz/Kb
Úterý Ma Čj It Čj Tv (S)
 
Středa Ma Čj ČS Aj S1 / *
Ma  
  Jz/*
Čtvrtek  Čj Ma Aj S2
Čj Vv (S)

  Kb
Pátek Čj Ma Čj Ma Hv (S)  
 

5.C

5.C 8:00 8:55 10:00 10:55 11:50 12:45
Pondělí Čjl Aj Ma  Čjl (S)
Hv (S)
 
 
Úterý Čjl Ma Čs  Ma (S)
Tv (S)
 
 
Středa Čjl Aj Ma  Procvičování
Vv (S)
 
   Živě
Čtvrtek Čjl Ma Čs  Ma (S)
Aj S1 (S)
 
Pátek Třídnická Čjl Ma  It  Čjl (S)
 
   Ně

5.D

5.D 8:00 8:55 10:00 10:55 11:50 12:45
Pondělí AJ Ma ČjL ČjL (S)   Čs (S)
Ku/Be
Úterý  ČjL (S)
Ma Čs It  Čsp (S)
Středa ČjL- S2 ČjL – S1 /Aj Ma Třídnická  Tv (S)
 
 /Ku
Čtvrtek  Aj (S)
ČjL Ma ČjL  Vv (S)
 
Pátek  ČjL (S) Ma – S1 Ma – S2  Aj  Hv (S)
 
 Be

5.E

5.E 8:00 8:55 10:00 10:55 11:50 12:45
Pondělí Aj/Nj ČS – S1 ČS – S2  ČjL  
  Jz/Rz
Úterý  Vv (S) Aj/Aj Nj/Aj Ma
It  
  Jz/Vv Pr/Vv
Středa ČS – S2 ČS – S1 NJ NJ (S)  Hv (S)
 
  Pr/Rz
Čtvrtek ČjL – S1 ČjL – S2 ČjL – S1 ČjL – S2  ČsP (S)
 
 
Pátek Ma- S2 Ma -S1 Ma -S2 Ma -S1