Znakem (S) se značí hodiny samostudia. Žáci by na ně měli od svých učitelů dostat zadanou práci v rozsahu adekvátním jedné vyučovací hodině. Hodiny bez (S) mají probíhat online formou za přítomnosti pedagoga i žáků.

Půlené hodiny se značí /  (např. Aj/Nj)

*/Aj znamená, že jedna polovina třídy má Aj a druhá má volno (*)

6.A

6.A 8:00 8:55 10:00 10:55 11:50 12:45
Pondělí D (S) Aj/Aj Nj/Nj M Př (S)  
  Mr Ho/Sl Pr/Hk Kh
Úterý M D Čj Aj/Aj    
  Mr Bo Ho/Sl
Středa Čj(S) F Z (S) Aj(S)/Aj(S)  
  Ve Kh Bh Tv Ho/Sl
Čtvrtek Čj Aj(S)/Aj(S) Nj(S)/Nj(S) Nj/Nj M
 
  Ve Ho/Sl Pr/Hk Pr/Hk
Pátek It M (S)
Čj(S)
Z  Čj
   Ve Tv Ve

6.B

6.B 8:00 8:55 10:00 10:55 11:50 12:45
Pondělí Nj Čj Aj/Aj M (S)    
  Vk Mt Jř/Bt
Úterý Př (S) Z M Aj/Aj Nj/Nj Nj (S)/Nj(S)
  Kh Tv Jř/Bt Vk/Sk Vk/Sk
Středa Čj M It F  Nj (S)/*
  Mt Bh  Vk/*
Čtvrtek */Nj Aj/Aj D (S) M(S) Aj(S)/Aj(S)  
  */Sk Jř/Bt Mr Jř/Bt
Pátek D Čj Čj (S)    
Mr Kh Mt Mt

6.C

6.C 8:00 8:55 10:00 10:55 11:50 12:45
Pondělí Aj D (S) Čj Př (S)  Aj(S)  
  Tv Mt Vz  Bu
Úterý Čj F Aj/Aj M    
  Mt Za Bu/Hč
Středa M (S) Aj/Aj Čj M    
  Bu/Hč Mt
Čtvrtek M Z (S) D M    
  Tv Tv
Pátek Z F (S) Čj    
  Vz Tv Za Mt

6.D

6.D 8:00 8:55 10:00 10:55 11:50 12:45
Pondělí Čj M F    
  Mt Kh Za
Úterý M Z Čj Aj(S)/Aj    
  Mt Bu/Čv
Středa D (S) M Aj/Aj Př (S)    
  Tv Bu/Čv Kh
Čtvrtek F (S) M Z Aj/Aj    
  Za Bu/Čv
Pátek M Čj D Čj (S)    
  Mt Tv Mt

6.E

6.E 8:00 8:55 10:00 10:55 11:50 12:45
Pondělí Nj /* D Aj/Aj Z    
  Pr/* Mr Jz/Bt
Úterý F M Aj/Aj Nj (S)/Nj  Nj (S) 
  Za Kh Hz Jz/Bt Pr(S)/Sk  Sk
Středa M Čj M (S) Čj Př (S)  
  Hz Mt Hz Mt Kh
Čtvrtek Nj/Nj  Aj(S)/Aj Čj Z (S) */Aj(S)  
  Pr/Sk Jz(S)/Bt Mt */Bt
Pátek It Čj (S) M Nj/*    
  Hz Mt Hz Pr/*