Znakem (S) se značí hodiny samostudia. Žáci by na ně měli od svých učitelů dostat zadanou práci v rozsahu adekvátním jedné vyučovací hodině. Hodiny bez (S) mají probíhat online formou za přítomnosti pedagoga i žáků.

Půlené hodiny se značí /  (např. Aj/Nj)

*/Aj znamená, že jedna polovina třídy má Aj a druhá má volno (*)

7.A

7.A 8:00 8:55 10:00 10:55 11:50 12:45
Pondělí M Čj Nj(S)/Nj(S) D (S)
Nj/Nj  Př (S)
  Ha Sc/Sk Mr Sk/Sc  Kh
Úterý F * / Nj M (S) Aj(S)/* Z  Hv (S)
  Ha */Sc Ha Ho/* Jd  Ků
Středa Aj/Aj Čj (S) D
Vv (S)
 */Aj-konv.
  Ho/Jř Kh Mr  Ve  */Ga
Čtvrtek Čj
Tv (S) M
Aj(S)/Aj F
 Vo
  Bl/Ch Ha Ho/Jř Ha  Bo
Pátek Čj It Aj / Nj M Z (S)  
  Ha Ho/Sk Ha Jd

7.B

7.B 8:00 8:55 10:00 10:55 11:50 12:45
Pondělí Čj M Aj(S)/Aj  Vo  Tv (S)
  Kh Za Bu/Nv  Mt  Ch
Úterý Nj / Aj It F Čj (S) M (S)  Hv (S)
  Sk/Bu Ha Za  Ků
Středa Z Nj
D (S) Čj M  Aj
  Jd Sk Za  Bu
Čtvrtek Aj (S)/ Nj Čj Aj / Nj F (S) Z (S)  Vv (S)
  Nv/Sc Ga/Sc Ha Jd  Ve
Pátek Př (S) Nj / Nj(S)
Aj/Aj M D  
  Kh Sk/Sc Bu/Nv Za

7.C

7.C 8:00 8:55 10:00 10:55 11:50 12:45
Pondělí  Vo F Čj Př (S) M  
   Bo Bh Kh
Úterý  Tv (S)
M F (S) Čj (S) Z Aj/Aj
  Bh Mr Vv/Bu
Středa   D (S) Čj Nj M  Vv (S)
  Mr Rz/Pt
Čtvrtek Z (S) Aj/Aj D  Hv (S)
 
  Mr Vv/Bu Kh Mr
Pátek  Vz Nj/Nj Čj M (S) Aj/Aj(S)  
   Bo Rz/Pt Vv/Bu

7.D

7.D 8:00 8:55 10:00 10:55 11:50 12:45
Pondělí M D (S) F Aj / Nj  Vo
 Vz
  Bh Bh Ho/Pt  Bo  Bo
Úterý Čj M Z M
 Tv (S)
 Vv (S)
  Bo Bh Tv Bh  Hz/Ch  Bo
Středa D M Čj F (S) Nj / Aj  
  Bh Bo Bh Rz/Vv
Čtvrtek Nj/Nj Z Čj M  
  Rz/Pt Tv Bo Kh Bh
Pátek Aj(S)/Aj(S) Aj/Aj Čj Př (S)  Čsp (S)
 Hv (S)
  Vv/Ho Vv/Ho Bo Kh  Hů  Ků

7.E

7.E 8:00 8:55 10:00 10:55 11:50 12:45
Pondělí M Nj/Nj F (S) Aj/Aj(S)  Tv (S)
 Hv (S)
  Za Lí/Sc Bh Jz/Bu  Ch/Hz  Ků
Úterý Nj Čj M D Z (S) Př (S)
  Sc Za Mr Tv Kh
Středa Čj Aj/Aj Čj D (S) Nj(S)/Nj
 Aj
  Jz/Ho Mr Sc/Lí  Bu
Čtvrtek Z M Aj(S)/Aj(S) F M (S)
  Tv Za Jz/Bu Bh Kh Za
Pátek  Vv (S)
It Nj / Aj Čj (S)  Nj (S)
 Vo
   Ve Lí/Bu  Lí  Bo