Znakem (S) se značí hodiny samostudia. Žáci by na ně měli od svých učitelů dostat zadanou práci v rozsahu adekvátním jedné vyučovací hodině. Hodiny bez (S) mají probíhat online formou za přítomnosti pedagoga i žáků.

Půlené hodiny se značí /  (např. Aj/Nj)

*/Aj znamená, že jedna polovina třídy má Aj a druhá má volno (*)

7.A

7.A 8:00 8:55 10:00 10:55 11:50 12:45
Pondělí M Čj Nj(S)/Nj(S) D Nj/Nj  
  Ha Sc/Sk Mr Sk/Sc
Úterý F * / Nj Př (S) Aj(S)/Aj (S) Z  
  Ha */Sc Kh Ho/Jř Jd
Středa Aj/Aj M(S) Čj (S) D (S)    
  Ho/Jř Ha Mr
Čtvrtek Čj M
Aj(S)/Aj F (S)  
  Kh Ha Ho/Jř Ha
Pátek Čj It Aj / Nj M Z (S)  
  Ha Ho/Sk Ha Jd

7.B

7.B 8:00 8:55 10:00 10:55 11:50 12:45
Pondělí Čj M Aj(S)/Aj    
  Kh Za Bu/Nv
Úterý Nj / Aj It F Čj (S) M (S)  
  Sk/Bu Ha Za
Středa Z Nj
D Čj M  Aj
  Jd Sk Za  Bu
Čtvrtek Aj (S)/ Nj Čj Aj (S)/ Nj F (S) Z (S)  
  Nv/Sc Nv/Sc Ha Jd
Pátek Př (S) Nj / Nj(S)
Aj/Aj M D (S)  
  Kh Sk/Sc Bu/Nv Za

7.C

7.C 8:00 8:55 10:00 10:55 11:50 12:45
Pondělí   F Čj Př (S) M  
  Bh Kh
Úterý   M F (S) Čj (S) Z Aj/Aj
  Bh Mr Čv/Bu
Středa   D (S) Čj Nj M  
  Mr Rz/Pt
Čtvrtek Z (S) Aj/Aj D    
  Mr Čv/Bu Kh Mr
Pátek   Nj/Nj Čj M (S) Aj/Aj(S)  
  Rz/Pt Čv/Bu

7.D

7.D 8:00 8:55 10:00 10:55 11:50 12:45
Pondělí M D (S) F Aj / Nj    
  Bh Bh Ho/Pt
Úterý Čj (S) M Z M (S)    
  Bo Bh Tv Bh
Středa D M Čj F (S) Nj / Aj  
  Bh Bo Bh Rz/Čv
Čtvrtek Nj/Nj Z Čj M  
  Rz/Pt Tv Bo Kh Bh
Pátek Aj(S)/Aj(S) Aj/Aj Čj Př (S)    
  Čv/Ho Čv/Ho Bo Kh

7.E

7.E 8:00 8:55 10:00 10:55 11:50 12:45
Pondělí M Nj/Nj F (S) Aj/Aj(S)    
  Za Lí/Sc Bh Jz/Bu
Úterý Nj/Aj(S) Čj M D Z (S) Př (S)
  Lí/Sc/Jz Za Mr Tv Kh
Středa Čj Aj/Aj Čj D (S) Nj(S)/Aj (S)  Aj
  Jz/Ho Mr Sc/Jz  Bu
Čtvrtek Z M Aj(S)/Aj(S) F M (S)
  Tv Za Jz/Bu Bh Kh Za
Pátek   It Nj / Aj Čj (S)    
  Lí/Jz