Znakem (S) se značí hodiny samostudia. Žáci by na ně měli od svých učitelů dostat zadanou práci v rozsahu adekvátním jedné vyučovací hodině. Hodiny bez (S) mají probíhat online formou za přítomnosti pedagoga i žáků.

Půlené hodiny se značí /  (např. Aj/Nj)

*/Aj znamená, že jedna polovina třídy má Aj a druhá má volno (*)

8.A

8.A 8:00 8:55 10:00 10:55 11:50 12:45
Pondělí D (S) F M Čj Př (S)  
  Tv Ha Ve Vz
Úterý Aj/Nj (S) Čj (S) Aj / Nj D M
F (S)
  Čv/Sk Ve Bt / Sc Tv Ha
Středa Aj / Nj Aj/Aj Z Čj  
  Čv/Sk Čv/Bt Jd Ve Vz
Čtvrtek Ch (S) M Aj / Nj Nj / Aj Čj (S)  
  Čv/Sk Sc/Bt Ve
Pátek Aj(S)/Nj Ch Čj M(S)  
  Bt/Sk Ve

8.B

8.B 8:00 8:55 10:00 10:55 11:50 12:45
Pondělí Čj M Aj Nj/Nj F (S)  
  Ve Čv Sk/Sc Bh
Úterý Čj (S) M Ch Př (S) D  
  Ve Sm
Středa Čj Z Nj/Nj Aj  
  Ve Jd Sk/Sc Čv
Čtvrtek Aj (S) F M Čj (S) Nj/Nj(S) Ch (S)
  Čv Bh Ve Sk/Sc Sm
Pátek M (S) Čj Aj D (S)  
  Ve Čv

8.C

8.C 8:00 8:55 10:00 10:55 11:50 12:45
Pondělí Aj / Nj M/ Aj D F (S) M (S)  
  Ho/ Za/Čv Tv Bh Za
Úterý Ch (S) Aj / Nj Čj M Nj / Aj  
  Sm Ho/ Za /Čv
Středa Př (S) Čj Ch M Z  M (S)/Nj (S)
  Sm Za Jd  Za/Pt
Čtvrtek Čj Z (S) F D (S)  Čj(S)  
  Jd Bh Tv  Mř
Pátek Nj Čj M Aj Př (S)  
  Za Ho/Čv

8.D

8.D 8:00 8:55 10:00 10:55 11:50 12:45
Pondělí M Aj(S)/Aj Čj F (S)    
  Bu/Jř Ha
Úterý M Aj /Aj(S) Nj/Nj Čj Ch (S) D (S)
  Bu/Jř Pt/Rz Sm Tv
Středa Ch Z (S) D F Př (S)  
  Sm Jd Tv Ha
Čtvrtek   Čj Nj/Nj Z M (S) Čj (S)
  Pt/Rz Jd
Pátek Aj/Aj M Čj    
  Bu/Jř

8.E

8.E 8:00 8:55 10:00 10:55 11:50 12:45
Pondělí Čj Př (S) Z Aj/Aj Čj(S)  
  Vz Jd Jř/Bt
Úterý F Nj/Nj Ch D (S) M (S)
  Bh Sc/Pr Za
Středa Nj/Nj Aj/Aj F (S) Čj
M (S)
  Vz Sc/Pr Jř/Bt Bh Za
Čtvrtek Aj(S)/Aj Nj/NJ M Čj    
  Jř/Bt Sc/Pr Za
Pátek Ch (S) M Čj D    
  Za