Znakem (S) se značí hodiny samostudia. Žáci by na ně měli od svých učitelů dostat zadanou práci v rozsahu adekvátním jedné vyučovací hodině. Hodiny bez (S) mají probíhat online formou za přítomnosti pedagoga i žáků.

Půlené hodiny se značí /  (např. Aj/Nj)

*/Aj znamená, že jedna polovina třídy má Aj a druhá má volno (*)

8.A

8.A 8:00 8:55 10:00 10:55 11:50 12:45 13:40
Pondělí D (S) F M Čj
  Vo
  Tv Ha Ve Vz Bo
Úterý Aj(S)/Aj (S) Čj (S) Aj / Nj D M
F
  Vv/Ga Ve Ga / Sc Tv Ha
Středa Aj / Nj Aj/Aj Z Čj  Nj (S)/Aj
  Vv/Sk Vv/Bt Jd Ve Vz  Sc/Ga
Čtvrtek Ch (S) M Aj / Nj Nj / Aj Čj (S)  Vz
  Vv/Sk Sc/Bt Ve  Hz
Pátek Nj (S)
Ch Čj M(S)  Vv (S)  
  Sk Ve  Ve

8.B

8.B 8:00 8:55 10:00 10:55 11:50 12:45
Pondělí Čj M Aj Nj/Nj F (S)  
  Ve Vv Sk/Sc Bh
Úterý Čj (S) M Ch Př (S) D  Vo
  Ve Sm  Ve
Středa Čj Z Nj/Nj Aj  Vz  
  Ve Jd Sk/Sc Vv  Hz
Čtvrtek Aj (S) F M Čj (S) Nj/Nj(S) Ch (S)
  Vv Bh Ve Sk/Sc Sm
Pátek M (S) Čj Aj D (S)  Vv (S)
  Ve Vv  Ve

8.C

8.C 8:00 8:55 10:00 10:55 11:50 12:45 13:40
Pondělí Aj / Nj M (S)/ Aj D F (S) M (S)  Vv (S)
  Ho/Pt Za/Vv Tv Bh Za  Js
Úterý Ch (S) Aj / Nj Čj M Nj / Aj  Hv (S)
  Sm Ho/Pt Za Pt/Vv  Mř
Středa Př (S) Čj Ch M Z  M (S)/*
  Sm Za Jd  Za/*
Čtvrtek Čj Z (S) F D (S)  Čj(S)  Vz
Vo
  Jd Bh Tv  Mř  Mř Bo
Pátek Nj Čj M Aj/Aj(S)
 Tv (S)
   Pt Za Ho/Vv  Ba/Ch

8.D

8.D 8:00 8:55 10:00 10:55 11:50 12:45 13:40 14:35
Pondělí M Aj(S)/Aj Čj F (S)  Vz  Hv (S)
  Bu/Jř Ha  Jř  Ků
Úterý M Aj /Aj(S) Nj/Nj Čj Ch (S) D (S)
  Bu/Jř Pt/Rz Sm Tv
Středa Ch Z (S) D F Př (S)  Tv (S)
  Sm Jd Tv Ha  Hz
Čtvrtek   Čj Nj/Nj Z M (S) Čj (S) Vo
  Pt/Rz Jd Bo
Pátek Aj/Aj M Čj  Vv (S)
 
  Bu/Jř  Ve

8.E

8.E 8:00 8:55 10:00 10:55 11:50 12:45 13:40
Pondělí Čj
Z Aj/Aj Čj  Tv (S)
  Vz Jd Jř/Ga
Úterý F Nj/Nj Ch D
M (S)  Vz
  Bh Sc/Pr Za  Mt
Středa
Nj/Nj Aj/Aj F (S) Čj (S)
M (S)
  Vz Sc/Pr Jř/Ga Bh Za
Čtvrtek Aj(S)/Aj Nj/NJ M Čj  Vo  F Vv (S)
  Jř/Ga Sc/Pr Za  Bo  Bh Ve
Pátek Ch (S) M Čj D (S)
 Hv (S)
 Čsp (S)
  Za