Znakem (S) se značí hodiny samostudia. Žáci by na ně měli od svých učitelů dostat zadanou práci v rozsahu adekvátním jedné vyučovací hodině. Hodiny bez (S) mají probíhat online formou za přítomnosti pedagoga i žáků.

Půlené hodiny se značí /  (např. Aj/Nj)

*/Aj znamená, že jedna polovina třídy má Aj a druhá má volno (*)

9.A

9.A 8:00 8:55 10:00 10:55 11:50 12:45 13:40
Pondělí Ch (S) Čj Nj/Nj/Nj F Ma  Čj Příprava
Hv (S)
  Sm Lí/Sc/Sk Ha Ja  Mt
Úterý Čj Ch M D (S) Aj/Aj/Aj  M Příprava
Vv (S)
  Sm Ja Mr Bu/Jř/Ho  Ja Bo
Středa  Aj(S) */Aj(S)/Aj(S) Čj Aj/Aj/Aj D Nj/Nj/Nj (S)
ČSP (S)
   Bu */Jř/Ho Bu/Jř/Ho Mr Lí/Sc/Sk  Ba
Čtvrtek M (S) Z Čj M  Tv (S)
  Ja Jd Ja Jd  Hv/Ch
Pátek */Aj/Aj F (S) Z (S) Nj/Nj/Nj Vz
 Vo (S)
  */Jř/Ho Ha Jd Lí/Sc/Sk Sk  Př

9.B

9.B 8:00 8:55 10:00 10:55 11:50 12:45 14-15
Pondělí Z (S) Čj Nj/Nj/Nj M F (S)  Vo Ma – Přípravka
  Jd Js Lí/Sc/Sk Ja Ha  Př
Úterý  D (S) M Z Čj Aj/Aj/Aj M Příprava  Hv (S)
   Mr Ja Jd Js Bu/Jř/Ho Ja  Ků
Středa Aj(S)/Aj(S)/Aj(S) Čj
M (S) Aj/Aj/Aj Ch Nj/Nj (S)/Nj Ma – Přípravka
  Bu/Jř/Ho Js Ja Bu/Jř/Ho Sm Lí/Sc/Sk
Čtvrtek M D F  Vz  Vv (S)
 Čsp (S)
  Jd Ja Mr Ha  Hz  Bo  Ba
Pátek */Aj/Aj Ch (S) Čj Nj/Nj/Nj DSD  Tv (S)
  */Jř/Ho Sm Js Lí/Sc/Sk  Hz/Ch

9.C

9.C 8:00 8:55 10:00 10:55 11:50 12:45 13:40
Pondělí Ma (S) Nj Ma Čjl D (S)  Vz
  Ja Sk Ja Js Mr  Mt
Úterý It Nj Čjl
Z Ma M Příprava  Čsp (S)
  Sk Js Jd Ja Ja  Ba
Středa Ma Aj/Aj (S)
Čjl Aj/Aj
F (S)  Čjl Příprava
  Ja Sl/Ga Js Sl/Ga Bh  Js
Čtvrtek F Čjl Ma Ch  Vo  Hv (S)
Tv (S)
  Bh Js Ja Sm  Př  Ků Ch/Hz
Pátek Čjl (S) D Aj (S)/Aj  Ch(S)  Vv (S)
  Js Mr Sl/Ga Sm  Sm  Js

9.D

9.D 8:00 8:55 10:00 10:55 11:50 12:45 13:40 14:35
Pondělí  Aj/* M Aj Čj (S) D Nj Ma – Přípravka
   Ga/* Ho Js Mr Sk
Úterý F (S) D (S) M Z Ch (S)  */Aj (S)
 Vv (S)
Vz
  Ha Mr Sm  */Ga
Středa Čj F M Ch Čj  Čj – Přípravka
Ma – Přípravka
  Js Ha Sm Js
Čtvrtek Čj M Nj Aj (S) / *
 Vo  Tv (S)
  Js Sk Ho/*  Mt  Ch
Pátek Čj M(S) It Aj/Aj    
  Js Ho/Ga