Znakem (S) se značí hodiny samostudia. Žáci by na ně měli od svých učitelů dostat zadanou práci v rozsahu adekvátním jedné vyučovací hodině. Hodiny bez (S) mají probíhat online formou za přítomnosti pedagoga i žáků.

Půlené hodiny se značí /  (např. Aj/Nj)

*/Aj znamená, že jedna polovina třídy má Aj a druhá má volno (*)

9.A

9.A 8:00 8:55 10:00 10:55 11:50 12:45
Pondělí Ch (S) Čj Nj/Nj/Nj F M  
  Sm Lí/Sc/Sk Ha Ja
Úterý Čj Ch M D (S) Aj/Aj/Aj  M Příprava
  Sm Ja Mr Bu/Jř/Ho  Ja
Středa  Aj(S) */Aj(S)/Aj(S) Čj Aj/Aj/Aj D Nj/Nj/Nj
   Bu */Jř/Ho Bu/Jř/Ho Mr Lí/Sc/Sk
Čtvrtek M (S) Z Čj M  
  Ja Jd Ja Jd
Pátek */Aj/Aj F (S) Z (S) Nj/Nj/Nj DSD  
  */Jř/Ho Ha Jd Lí/Sc/Sk

9.B

9.B 8:00 8:55 10:00 10:55 11:50 12:45
Pondělí Z (S) Čj Nj/Nj/Nj M F (S)  
  Jd Js Lí/Sc/Sk Ja Ha
Úterý  D (S) M Z Čj Aj/Aj/Aj M Příprava
   Mr Ja Jd Js Bu/Jř/Ho Ja
Středa Aj(S)/Aj(S)/Aj(S) Čj (S) M (S) Aj/Aj/Aj Ch Nj/Nj/Nj
  Bu/Jř/Ho Js Ja Bu/Jř/Ho Sm Lí/Sc/Sk
Čtvrtek M D F    
  Jd Ja Mr Ha
Pátek */Aj/Aj Ch (S) Čj Nj/Nj/Nj DSD  
  */Jř/Ho Sm Js Lí/Sc/Sk

9.C

9.C 8:00 8:55 10:00 10:55 11:50 12:45
Pondělí M (S) Nj M Čj D (S)  
  Ja Sk Ja Js Mr
Úterý It Nj Čj (S) Z M M Příprava
  Sk Js Jd Ja Ja
Středa M Aj Čj Aj
F (S)  
  Ja Sl Js Sl Bh
Čtvrtek F Čj M Ch    
  Bh Js Ja Sm
Pátek Čj (S) D Aj (S)  Ch(S)  
  Js Mr Sl Sm  Sm

9.D

9.D 8:00 8:55 10:00 10:55 11:50 12:45
Pondělí   M Aj Čj (S) D Nj
  Ho Js Mr Sk
Úterý F (S) D (S) M Z Ch (S)  
  Ha Mr Sm
Středa Čj F M Ch Čj  
  Js Ha Sm Js
Čtvrtek Čj M Nj Aj (S)  
  Js Sk Ho
Pátek Čj M(S) It Aj    
  Js Ho