Základní škola s RVJ K Milíčovu, Praha 4, K Milíčovu 674, 149 00

Projekt Inkluze a Multikulturní vzdělávání v ZŠ s RVJ K Milíčovu, reg.č. CZ.07.4.68/0.0/0.0/17_045/0001240

Od 1.12.2018 – 31.1.2019 je naše instituce realizátorem projektu Inkluze a Multikulturní vzdělávání v ZŠ s RVJ K Milíčovu reg.č. CZ. CZ.07.4.68/0.0/0.0/17_045/0001240, který je spolufinancován Evropskou unií. Projekt je zaměřen na realizaci projektové výuky pod dohledem odborníků zaměřenou na projektovou výuku, v rámci které rozvíjíme osobnostně sociální rozvoj žáků ve třídě a následně pozitivní klima ve třídách, a to průřezově přes celou školu. Kromě realizace projektové výuky se projekt zaměřuje na realizaci odborně tematických setkání a komunitně osvětových setkání zaměřených na posilování mezigenerační spolupráce a koheze. V projektu také doučujeme žáky s odlišným mateřským jazykem. V rámci projektu se zaměřujeme na růst kompetencí pedagogů a také implementaci průřezových témat do našeho ŠVP.

Celková výše podpory činí 1. 068. 492 ,- Kč.