Sjednocená kritéria používání vah známek

Posted on 20-11-2023 , by: Karel Havlíček , in , 0 Comments

Vážení rodiče, milí žáci, pro lepší přehlednost jsme pro Vás připravili sjednocená kritéria (používání vah známek) v jednotlivých předmětech. Původně se používaly váhy různě od 1 – 10, v závislosti na učiteli. Cílem je lepší informovanost, přehlednost a rovné podmínky napříč ročníkem.

S pozdravem

Mgr. Jaroslav Kulik

 

Kritéria hodnocení_váhy známek_I_stupeň_16_11_2023

Kritéria hodnocení_váhy známek_II_stupeň_16_11_2023

share: