Školní rok 2018 – 2019 

V letošním školním roce je družina určena pro děti 1. – 4. tříd, jsou rozděleny do 14 oddělení a je zapsáno celkem 410 dětí.
Při výchovně vzdělávací činnosti se zaměřujeme na rozvíjení dovedností a vědomostí v pracovní, výtvarné a hudební výchově, a především se snažíme dětem zajistit dostatek pohybu a sportovního vyžití ať už v tělocvičně nebo na školním hřišti, na zahradě, případně při vycházkách do okolí školy a Milíčovského lesa.
Úplata za školní družinu činí 350.-Kč měsíčně.

Provoz školní družiny je od 6.30 do 7.45 a od 11.40 do 17.30 hodin

 

Oddělení školní družiny  Třídy  Vychovatelka  Umístění 
1   2.A, 4.D Šárka Zítková   Pavilon II.  
2   1.A, 4.D Alena Pittauerová   Pavilon I.  
3   2.C Ivanka Krejčová   Pavilon II.  
4   2.B, 4.A Hana Kuncířová   Pavilon II.  
5   1.D, 4.B Hana Šedivá   Pavilon I.  
6   1.B, 3.B Miroslava Hajdovská   Pavilon I.  
7   1.E, 3.E Helga Havlová   Pavilon II.  
8   3.B, 3.C Andrea Veletová    Pavilon II.  
9   3.A, 4.B Pavlína Štěpničková   Pavilon I.  
10   2.E, 3.E Kateřina Málková  Pavilon II.  
11   1.C, 4.D Anna Ženíšková   Pavilon I.  
12   2.D, 4.E Petra Šedivá   Pavilon II.  
13   3.B, 3.D Hana Kejaková   Pavilon I.  
14  4.A, C, E  Marcela Porubová   Pavilon I.   

 

Provoz ŠD – podzimní, vánoční, jarní a velikonoční prázdniny

V době prázdnin se mohou přihlásit žáci 1. – 4. tříd, kteří jsou zapsáni v družině.

V případě zájmu je nutné kontaktovat vedoucí ŠJ paní Procházkovou a zaplatit obědy na příslušné dny. Cena oběda je 50.- Kč (v době prázdnin není dotovaný). Po zaplacení stravného přihlaste žáka/žákyni u vedoucí vychovatelky ŠD A. Pittauerové (603317873) nejpozději týden před prázdninami. Jestliže je žák přihlášený a nedostaví se, nemá nárok na vrácení stravného.

Provozní doba o prázdninách je 6,30 – 17,30 hodin.

Alena Pittauerová, vedoucí ŠD

Od října 2018 funguje v rámci každého oddělení zájmový kroužek. 

1. Oddělení – Duhová pastelka

Vede p. vychovatelka Šárka Zítková

Středa 12,30 – 14,00

Kroužek kreslení, malování, vyrábění. Naučíme se používat vodové a temperové barvy, zjistíme, že i kreslení pastelkami není žádná nuda. Procvičíme prstíky při stříhání a lepení, využijeme dětskou fantazii. Při práci si poslechneme veselé písničky a odpočineme si!

2. Oddělení – Přírodovědný kroužek

Vede p. vychovatelka Alena Pittauerová

Pátek 12,30 – 13,30

Kroužek přináší dětem nové znalosti a poznatky ze života zvířat, které vidíme ve volné přírodě nebo se s nimi můžeme seznámit v zoologické zahradě. Vědomosti o jejich životě si děti zapisují do sešitu
a doplňují obrázky. Při práci využíváme přírodopisné pořady a encyklopedie. Smyslem kroužku je získat nové poznatky, ale i vést děti k ochraně přírody a ke kladnému vztahu ke zvířatům.

3. Oddělení – Ekologický kroužek

Vede p. vychovatelka Ivanka Krejčová

Pátek 11,40 – 12,30

I když slovo EKOLOGIE zní dětem tajemně, budou se s ním setkávat asi celý život. My se budeme hravou a srozumitelnou formou snažit význam tohoto slova naplňovat. K tomuto účelu nám poslouží různé společenské hry, soutěže či tematické práce. Zjistíme, že i školáček může přispět k lepšímu životnímu prostředí.

4. Oddělení – Sportovní kroužek

Vede p. vychovatelka Hana Kuncířová

Úterý 14,00 – 15,00

Kroužek je založen na rozvoji základních sportovních dovedností. Skok do dálky, hod na cíl, hry s míčem a další pohybová průprava přispívá k psychomotorickému rozvoji dětí, koordinaci pohybu a ke zlepšení fyzických dovedností. Kroužek bude mít i turistické prvky a k tomu využijeme Milíčovský les.

5. Oddělení – Barvička

Vede p. vychovatelka Hana Šedivá

Úterý 15,00 – 16,00

Ve výtvarném kroužku budeme pracovat hlavně s papírem, nůžkami, lepidlem, barvami, ale i s dalšími materiály. Budeme se seznamovat s různými technikami při tvoření pro radost sobě i našim blízkým.

6. Oddělení – Sportovně turistický kroužek

Vede p. vychovatelka Miroslava Hajdovská

Středa 13,30 – 14,15

Kroužek probíhá na školním hřišti a při vycházkách do Milíčovského lesa. Protože pohyb každému prospívá, cílem působení je dát dětem radost z uvolnění při různých sportovních činnostech jako jsou míčové a pohybové hry.

7. Oddělení – Chytrá hlavička

Vede p. vychovatelka Helga Havlová

Pátek 11,45 – 12,30

Zábavná cvičení, hry a pracovní listy slouží k procvičování dovedností a některých psychických funkcí v mladším školním věku, které jsou nejdůležitější pro úspěšné zvládání prvních tříd základní školy.

8. Oddělení – Čtenářský kroužek

Vede p. vychovatelka Andrea Veletová

Pátek 13,30 – 14,15

V kroužku se budeme snažit o zlepšování mluveného a čteného slova pro lepší komunikaci s ostatními lidmi. Rozšiřujeme si obzory a schopnost přenášet se do jiných světů – světa fantazie.

9. Oddělení – Výtvarná dílna

Vede p. vychovatelka Pavlína Štěpničková

Středa 13,30 – 14,30

V kroužku bych děti chtěla naučit různým výtvarným technikám, nejen lepení s papírem a používání klasických výtvarných potřeb. Například batika, malování na hedvábí, malba na plátna a papír s akrylovými a temperovými barvami, malování uhly a hnědky pro kresbu drapérií a zátiší, dále kresba tužkou, tuší…, rytectví, korálky, ubrousková technika a vitráže.

10. Oddělení – Šifrovací kroužek

Vede p. vychovatelka Kateřina Málková

Středa 15,00 – 16,00

Během tohoto roku budeme řešit různé obrázkové hádanky a rébusy, budeme hrát hry, při kterých bude třeba zkombinovat šikovnost, obratnost i přemýšlení a až se děti naučí číst a psát, se seznámíme i s jednoduchým šifrováním. Budeme trénovat hlavičky, abychom byli připraveni v příštím školním roce na opravdové šifrování.

11. Oddělení – Jóga pro děti

Vede p. vychovatelka Anna Ženíšková

Pondělí 14,00 – 15,00

Jóga pro děti školního věku podle systému indického mistra prof. P. S. Maheshwaranandy. Tento systém obsahuje cvičení ve formě Hatha – Jógy, dechových a relaxačních cvičení nebo cvičení jiných zdravotně zaměřených pohybových systémů. Cílem je zdokonalit u dětí přirozené schopnosti v oblasti pohybové, intelektové, citové a mravní.

12. Oddělení – Rok plný poznání

Vede p. vychovatelka Petra Šedivá

Úterý 15,00 – 16,15

Budeme se s dětmi zabývat státními svátky a významnými dny vztahujícími se k danému týdnu či měsíci v roce. Ke každému důležitému datu děti dostanou krátké povídání, které si vlepí do sešitu. Další náplní budou činnosti výtvarné, sportovní a turistické podle toho, kterému tématu se budeme zrovna věnovat.

13. Oddělení – Kynologický kroužek

Vede p. vychovatelka Hana Kejaková

Pátek 13,30 – 15,00

Seznámíme se s historií původu, duší, chováním
a instinkty BORDER COLIE. Také jak pečovat o zdraví, chov psů s průkazem původu a výchovu od štěněte až po dospělého psa. Zjistíme, že tato rasa je velice učenlivá při canistoterapii a že se mohou naučit i psí sporty. Reagují na používání signálů rukou a řeči těla. Děti se naučí základní výcvik se psem a jak se má člověk k nim chovat.

Školní klub –Hudebně – dramatický kroužek

Vede p. vychovatelka Marcela Porubová

Úterý 13,00 – 14,00

Budeme společně zpívat, hrát na hudební nástroje, nacvičovat scénky ve skupinkách na zadaná i volná témata a vyrábět kostýmy
i kulisy. Scénáře budeme tvořit společně a předvedeme se na vánoční i letní besídce.