Desatero školní družiny

ÚVODEM:

Vážení rodiče,

tato krátká příručka Vás má stručně a přehledně seznámit s chodem školní družiny a některými provozními záležitostmi. Zároveň přidáváme pár drobností, které sice nejsou nikde oficiálně dané, ale značně usnadní situaci Vám i nám. Doufáme, že Vám budou uvedené informace užitečné a usnadní Vám orientaci v celém tom systému a že naše vzájemná spolupráce bude probíhat hladce a příjemně pro obě strany.

 • KONTAKTY:

Telefon: v ŠD máme dva služební mobilní telefony, na každém pavilonu jeden. Soukromá telefoní čísla paní vychovatelky rodičům neposkytují, pokud budete cokoliv potřebovat, jsme Vám k dispozici na uvedených číslech po celou dobu provozu ŠD.

Pavilon I. 603 317 873 (pro ŠD 2, 4, 5, 6, 9, 11, 13, 14, 16)

Pavilon II. 737 076 954 (pro ŠD 1, 3, 7, 8, 10, 12, 15)

 

 • PROVOZ ŠD

Školní družina je v provozu od 6:30 do 17:30. Děti z ranní družiny paní vychovatelky odvedou na vyučování a po skončení výuky si je vyzvednou ve třídách.

Po kontrole docházky odchází děti společně s paní vychovatelkou na oběd, po obědě se věnujeme zájmovým činnostem a ve 14:00 hodin chodíme ven.

RANNÍ DRUŽINA

Do ranní družiny není třeba se nijak přihlašovat, stačí ráno dítě přivést. U hlavního vchodu vždy sedí jedna paní vychovatelka, která děti odvede do třídy za ostatními.

Do ranní družiny je možné přijít nejpozději do 7:15, děti, které přijdou později, čekají před vchodem školy, než se škola otevře pro ostatní žáky.

 • CO VYPLNIT

Zápisní lístek

Dítě je přihlášeno do školní družiny na základě zápisního lístku. Je důležité pečlivě vyplnit všechny informace a kontakty na oba rodiče (pokud je rodič jen jeden, je dobré uvést další kontaktní osobu pro případ, že by se něco stalo a nemohli bychom se dovolat.)

Na zadní straně zápisního lístku je nutné vyplnit, zda bude dítě odcházet samo (v kolik hodin) nebo s doprovodem (vypsat osoby, které kromě rodičů smí dítě vyzvedávat.)

Informace školní družiny

Zde věnovat pozornost zdravotnímu stavu dítěte, vypsat případné alergie, léky, zdravotní komplikace. Nezapomeňte prosím, že s dětmi trávíme denně několik hodin a je pro nás důležité vědět, na co je potřeba si dát pozor.

OBOJÍ VRÁTIT VYPLNĚNÉ NEJPOZDĚJI DO 9. ZÁŘÍ!

 

 • PLATBY

Platba za družinu činí 400 kč za měsíc.

 

Pozor! Variabilní symbol platí jen pro daný školní rok, PŘÍŠTÍ ROK BUDE VAŠEMU DÍTĚTI PŘIDĚLENÝ JINÝ! (dle abecedního seznamu žáků v celé ŠD, který se každý rok mění.)

Platbu můžete provádět

bankovním převodem:

září – prosinec 1600,-Kč zaplatit do 30. 9.

leden – červen 2400.-Kč zaplatit do 31. 1.

na číslo účtu: 35-2000815399/0800

RODIČ JE POVINEN PÍSEMNĚ DOLOŽIT  ÚPLATU ZA ŠD!!! (potvrzení o provedení transakce)

 • VYZVEDÁVÁNÍ DĚTÍ

Děti odcházející s doprovodem je možné vyzvedávat v době od návratu z oběda do 14:00 a poté od 15:00 do konce provozu ŠD (17:30).

VYZVEDÁVÁNÍ MEZI 14:00 A 15:00 NENÍ MOŽNÉ! (Jsme s dětmi venku na uzavřeném školním hřišti, kam nemá veřejnost přístup. Toto opatření zvyšuje bezpečnost dětí.) Pokud jde dítě domů samo, může odcházet i v této době, (např. pokud mu začíná kroužek v 14:45, na písemný pokyn od rodičů je pustíme.)

Ujistěte se prosím, že Vy i všechny osoby, které jsou oprávněné Vaše dítě vyzvedávat, víte, do kterého oddělení dítě patří.

Uvědomte si prosím, že ve školní družině máme 445 dětí a 16 oddělení a když přijde babička a netuší ani, jestli dítko chodí do druhého nebo třetího ročníku, natož do jaké třídy nebo družiny, je pak celkem náročné příslušného potomka dohledat.

Ze stejného důvodu Vás žádáme, abyste do telefonu při vyzvedávání uvedli jméno i příjmení dítěte, „dobrý den, jdu pro Terezku“ nestačí. To samé platí, i když se hlásíte svým jménem a dítě se jmenuje jinak. Vaše paní vychovatelka to možná ví, ale stačí, aby telefon zvedl někdo jiný, a jsou z toho zmatky.

Zvonky na ŠD naleznete:

 1. a) u zadního vchodu pavilonu I. (ŠD 2, 4, 5, 6, 9, 11, 13, 14, ŠK)
 2. b) u zadního vchodu pavilonu II: (ŠD 1, 3, 7, 8, 10, 12, 15)

 

 • PŘEDÁVÁNÍ DĚTÍ V RÁMCI ŠD

Jak jednotlivým vychovatelkám končí pracovní doba, postupně předávají zbylé děti do jiných oddělení, až se nakonec všichni sejdou v jedné ze dvou koncových družin (na každém pavilonu je jedna). Pavilon B1 – koncová ŠD ve třídě ŠD2 a pavilon B2 – koncovka ve třídě ŠD 15,

Proto u zvonků naleznete plán předávání dětí v ŠD, kde je přehledně uvedeno, kdy máte kde dítě hledat. Např. přijdete ve středu v 16:15 a víte, že máte ratolest v 10. oddělení. Najdete si příslušný den a číslo ŠD a dozvíte se například, že děti z ŠD 10 v 15:00 přecházejí do ŠD 12 a následně v 16:00 do ŠD 7. Víte tedy, že je potřeba zvonit na „sedmičku“. (Uvedené časy a oddělení jsou jen pro příklad.)

 

 • OMLUVENKY A SAMOSTATNÉ ODCHODY

 

Pokud dítě odchází z družiny samostatně, je uvolňováno buď na základě informací v zápisním lístku (napař. každé úterý ve 14:30) nebo na základě lístečku od rodičů, platného jen pro daný den.

Lísteček na uvolnění dítěte ze ŠD musí nezbytně obsahovat:

 1. Datum dne, na který lístek platí
 2. Čitelně jméno dítěte
 3. Přesný čas odchodu (nelze děti pouštět na lístečky typu „mezi druhou a třetí“ „až se mu bude chtít“ a podobně.
 4. Podpis rodičů
 5. Cokoliv, co byste si nám ještě přáli sdělit

ODCHODY PROSÍM PIŠTE PO ČTVRTHODINÁCH! Představte si, že máte ve třídě třicet dětí, něco s nimi vyrábíte, mluví na Vás několik dětí najednou, do toho zvoní telefony a ještě byste měli mít oči přilepené na hodinách, protože jedno dítě odchází v 13:15, další v 13:20, další v 13:25… Tak to v družině opravdu běžně chodí. Takže prosíme: 13:00, 13:15, 13:30 atd.

OMLOUVÁNÍ ZE ŠD:

Pokud je dítě nemocné: ze ŠD není potřeba je omlouvat

Pokud dítě bylo ve škole, ale do ŠD nejde: Je třeba napsat obdobný lístek jako při samostatném odchodu, který dítě musí po vyučování osobně odevzdat paní vychovatelce tak, aby o dítěti věděla a věděla, že odchází.

Na lísteček je třeba jasně napsat, že dítě jde na oběd samo/s paní učitelkou, a že nejde do družiny.

Snažte se prosím, aby omluvenky byly formulované tak, aby bylo bez jakýchkoliv pochybností jasné, co jste měli na mysli. (např. u lístku „dnes si dceru vyzvednu hned po obědě, spěcháme k lékaři“ není jasné, zda má rodič na mysli, že má dcera jít sama na oběd a pak čekat u hlavního vchodu, nebo má jít na oběd s družinou a rodič si ji vyzvedne v ŠD. Paní vychovatelka může dojít k závěru, že kdyby rodič vyzvedával dítě v ŠD, nepsal by lísteček, a může dojít k nedorozumění.)

 

 • ZÁJMOVÉ KROUŽKY

Kroužky v rámci ŠD:

Každá paní vychovatelka vede zájmový kroužek pro děti ze svého oddělení, který probíhá jednou týdně a pro děti zapsané do ŠD je bezplatný.

 

Případné další informace vám ráda poskytne Vaše paní vychovatelka.

Kroužky mimo ŠD probíhající ve škole:

Ve škole probíhá také celá řada dalších zájmových kroužků, na které je děti možné přihlásit. Tyto kroužky nespadají pod školní družinu, proto si je rodiče musí zařídit sami přímo u poskytovatele.

U některých kroužků si lektoři děti vyzvedávají v družinách a zas je tam odvádějí, na některé musí dítě přejít samo (obvykle v rámci školy, např. do tělocvičny, do jiné třídy apod.) Toto je třeba domluvit přímo s vedoucím kroužku.

Na kroužky nelze dítě uvolnit bez lístečku nebo informace v zápisním lístku. NESTAČÍ, KDYŽ DÍTĚ V DRUŽINĚ UKÁŽE VYPLNĚNOU PŘIHLÁŠKU NA KROUŽEK.

Je to podobné, jako u samostatných odchodů. Buď je potřeba upravit zápisní lístek, nebo poslat po dítěti lísteček, na kterém bude jasně uvedeno:

 1. Jméno dítěte
 2. Název kroužku
 3. Den a hodina kroužku
 4. Zda dítě bude chodit samo nebo si je někdo vyzvedne
 5. ZDA SE DÍTĚ PO SKONČENÍ KROUŽKU VRACÍ DO ŠD NEBO ODCHÁZÍ DOMŮ.
 6. Podpis

(Např. „Tonička Vomáčková bude chodit každou středu od 14:00 do 15:00 na šachy, učitel si ji vyzvedne v ŠD a po skončení kroužků ji přivede zpět.“ Nebo „Uvolněte prosím syna ……. každé úterý v 15:15 na kroužek volejbalu, do ŠD se již nebude vracet.“)

 • OBJEDNÁVÁNÍ OBĚDŮ

Ve školní jídelně máme na výběr ze dvou jídel. Obědy se objednávají na týden dopředu, tj. v úterý můžeme objednat na příští úterý, středu atd., ale na pondělí už ne.

Obědy můžete volit doma přes odkaz na internetových stránkách školy, (k tomu potřebujete přihlašovací údaje, které Vám vygeneruje paní hospodářka při vyzvednutí čipu.

Některé paní vychovatelky také volí přímo ve škole s dětmi, po každém obědě dětem přečtou, která jídla jsou za týden na výběr, a pomohou dětem oběd si navolit.

POKUD NENÍ NAVOLENA JINÁ MOŽNOST, MÁ DÍTĚ AUTOMATICKY PRVNÍ JÍDLO.

Pokud volíte obědy doma přes internet, moc Vás prosíme, konzultujte Vaši volbu s Vaším dítkem, stává se, že rodiče navolí dítěti něco, co nejí, a my pak u oběda řešíme slzavé údolí a dítě má odpoledne hlad. PANÍ KUCHAŘKY MAJÍ ZAKÁZÁNO VYDAT DĚTEM JINÝ OBĚD, NEŽ MAJÍ NAVOLENÝ, takže v daný den už s tím nic udělat nejde.

Odhlašování obědů: Obědy je možné odhlásit telefonicky nejpozději do 8:00.

Také prosím myslete na to, že pokud je dítě v družině dlouho, je dobré dát mu s sebou odpolední svačinku. Děti mají, zvláště při pobytu venku, velký výdej energie a když jsou pak v ŠD do 16,30 hodin, do 17,00 hodin, často si stěžují, že mají hlad.

 

 • CO PŘINÉST

Pokud máte strach, že se dítě venku ušpiní, dejte mu do skříňky věci na převlečení, tepláky, starší boty apod. V zimě, pokud napadne sníh, chodíme s dětmi bobovat a v tom případě musí mít oteplovačky, bez nich je do sněhu nepustíme.

Zvláště v zimě mějte prosím na paměti, že ven, pokud neprší, chodíme v každém počasí a je potřeba, aby bylo dítě pořádně oblečeno. Často nám děti přijdou do školy jen v mikině, protože přece ráno jeli autem, a pak nám to značně narušuje chod celé ŠD, protože ven je vzít nemůžeme a nechat uvnitř samotné také ne.

Žádáme vás, abyste do družiny přinesli:

Pokud máte doma něco, co byste už vyhodili, ale v družině by se to mohlo zužitkovat, např. zbytky temper z minulého roku, některé věci na vyrábění, staré hry a hračky apod., budeme rády, když nám to přinesete. Stejně tak uvítáme, když bude mít někdo možnost přinést např. papíry na kreslení (i z jedné strany potištěné.)

ZÁVĚREM:

Doufáme, že jste se dozvěděli vše, co Vás zajímalo a možná i něco málo navíc. V případě jakýchkoliv dotazů se neváhejte obrátit na svou paní vychovatelku, případně na kteroukoliv jinou, všechny Vám rády zodpovíme vše, co Vám nedá spát.

Vynasnažíme se, aby se Vašim dětem pobyt ve školní družině líbil, aby pro ně byl poučný, podnětný i zábavný a aby věděly, že se na nás mohou kdykoliv s čímkoliv obrátit.

Těšíme se na spolupráci

Vaše paní vychovatelky

Školní rok 2022 – 2023

V letošním školním roce je družina určena pro děti 1. – 5. tříd, jsou rozděleny do 16 oddělení, je zapsáno celkem 445 dětí.
Při výchovně vzdělávací činnosti se zaměřujeme na rozvíjení dovedností a vědomostí v pracovní, výtvarné, hudební výchově a především se snažíme dětem zajistit dostatek pohybu a sportovního vyžití ať už v tělocvičně nebo na školním hřišti, na zahradě, případně při vycházkách do okolí školy a Milíčovského lesa.
Úplata za školní družinu činí 400.-Kč měsíčně

Provoz školní družiny je od 6.30 do 7.45 a od 11.40 do 17.30 hodin

 

družiny Třídy Vychovatel(ka) Umístění
1 2.D, 5.E Šárka Zítková Pavilon II.
2 1.A, 1/2 4.C Alena Pittauerová Pavilon I.
3 2.A, 1/2 4.B Josef Petlička Pavilon II.
4 1.E, 1/2 4.D Simona Benedetti Pavilon I.
5 1.B, 1/2 4.E Hana Šedivá Pavilon I.
6 1.D Zuzana Kováčová Pavilon I.
7 3.B Ivanka Krejčová Pavilon II.
8 3. E, 1/2 4.C Andrea Veletová Pavilon II.
9 3.A, 5.A Pavlína Štěpničková Pavilon I.
10 2.E Radka Šístková Pavilon II.
11 1.C Kateřina Nyplová Pavilon I.
12 2.C, 1/2 4.B Jana Štěrbová Pavilon II.
13 1.F, 1/2 4.A Jiří Ventura Pavilon I.
14 3.D, 1/2 4.D Magdalena Stoklasová Pavilon I.
15  2.B  Klára Maroušková Pavilon II.
16 3.C,5.B,5.C Hana Kejaková Pavilon I

Provoz ŠD – podzimní, vánoční, jarní a velikonoční prázdniny

V době prázdnin se mohou přihlásit žáci 1. – 5. tříd, kteří jsou zapsáni v družině.

V případě zájmu je nutné kontaktovat vedoucí ŠJ paní Procházkovou a zaplatit obědy na příslušné dny. Cena oběda je 62.- Kč (v době prázdnin není dotovaný). Po zaplacení stravného přihlaste žáka/žákyni u vedoucí vychovatelky ŠD A. Pittauerové (723223639) nejpozději týden před prázdninami. Jestliže je žák přihlášený a nedostaví se, nemá nárok na vrácení stravného.

Provozní doba o prázdninách je 7,30 – 16,00 hodin.

Alena Pittauerová, vedoucí ŠD

Od října 2022 funguje v rámci každého oddělení zájmový kroužek.

Od října 2021 funguje v rámci každého oddělení zájmový kroužek. 

1. Oddělení – Duhová pastelka

Vede p. vychovatelka Šárka Zítková

Úterý 12,30 – 14,00

Kroužek kreslení, malování, vyrábění. Naučíme se používat vodové a temperové barvy, zjistíme, že i kreslení pastelkami není žádná nuda. Procvičíme prstíky při stříhání a lepení, využijeme dětskou fantazii. Při práci si poslechneme veselé písničky a odpočineme si!

2. Oddělení – Přírodovědný kroužek

Vede p. vychovatelka Alena Pittauerová

Pátek 12,30 – 13,30

Kroužek přináší dětem nové znalosti a poznatky ze života zvířat, které vidíme ve volné přírodě nebo se s nimi můžeme seznámit v zoologické zahradě. Vědomosti o jejich životě si děti zapisují do sešitua doplňují obrázky. Při práci využíváme přírodopisné pořady a encyklopedie. Smyslem kroužku je získat nové poznatky, ale i vést děti k ochraně přírody a ke kladnému vztahu ke zvířatům získat nové poznatky, ale i vést děti k ochraně přírody a ke kladnému vztahu ke zvířatům

3. Oddělení – Míčové a sportovní hry

Vede p. vychovatel Josef Petlička

Středa 14,00 – 15,00

Zaměříme se na rozvoj pohybových schopností, koordinace, síly, rychlosti a vytrvalosti.

4. Oddělení – Tanečně hudební kroužek

Vede p. vychovatelka Simona Benedetti

Úterý 14,15 – 15,00

Rozvíjíme rytmičnost a koordinovanost při tanečním pohybu a projevu, dbáme na správné držení těla, učíme se krátké taneční variace a kroky.

5. Oddělení – Barvička

Vede p. vychovatelka Hana Šedivá

Čtvrtek 12,30 – 13,30

Ve výtvarném kroužku budeme pracovat hlavně s papírem, nůžkami, lepidlem, barvami, ale i s dalšími materiály. Budeme se seznamovat s různými technikami při tvoření pro radost sobě i našim blízkým.

6. Oddělení – Výtvarně – hudební kroužek NOTIČKA

Vede p. vychovatelka Zuzana Kováčová

Čtvrtek 13,00 – 13,45

Seznámení a poslech pohádkových písniček a melodií. Výtvarné znázornění prožitků z písniček.

7. Oddělení – Literární pohádkový svět

Vede p. vychovatelka Ivanka Krejčová

Pátek 12,30 – 13,30

Mluvené slovo má v dnešní přetechnizované době velkou váhu. U dětí školního věku je pohádkové čtení, kdy dobro vítězí „laskavou formou“ nad zlem velmi vhodné. Máme pohádky našich autorů od K. J. Erbena, B. Němcové nebo V. Čtvrtka až po pohádky našich sousedů – H. Ch. Andersen nebo pohádky z oříšků královny MAB. Z každé této oblasti si děti navléknou korálek a na závěr bude každý mít barevný náramek.

8. Oddělení – Čtenářský kroužek

Vede p. vychovatelka Andrea Veletová

Čtvrtek 13,00 – 14,00

V kroužku se budeme snažit o zlepšování mluveného a čteného slova pro lepší komunikaci s ostatními lidmi. Rozšiřujeme si obzory a schopnost přenášet se do jiných světů – světa fantazie.

9. Oddělení – Výtvarná dílna

Vede p. vychovatelka Pavlína Štěpničková

Čtvrtek 13,30 – 15,00

V kroužku bych děti chtěla naučit různým výtvarným technikám, nejen lepení s papírem a používání klasických výtvarných potřeb. Například batika, malování na hedvábí, malba na plátna a papír s akrylovými a temperovými barvami, malování uhly a hnědky pro kresbu drapérií a zátiší, dále kresba tužkou, tuší…, rytectví, korálky, ubrousková technika a vitráže. tuší…, rytectví, korálky, ubrousková technika a vitráže.

10. Oddělení – Čtenářská dílnička

Vede p. vychovatelka Radka Šístková

Pátek 13,15 – 14,00

Podstatou kroužku je čtení klasických českých pohádek, tím u dětí rozvíjíme čtenářskou gramotnost. Děti se naučí porozumět textu a příběhu, který slyší. Poté si namalují dle vlastní fantazie obrázek k pohádce, který vystavíme na družinové nástěnce a po týdnu si ho odnesou domů.

11. Oddělení – Čtenářsko – ilustrační kroužek

Vede p. vychovatelka Kateřina Nyplová

Úterý 13,00 – 14,00

Cílem kroužku v dnešní přetechnizované době je naučit děti vnímání četby, posílení schopnosti se soustředit, udržet pozornost a následně rozvíjet vlastní fantazii výtvarnou činností.

12. Oddělení – Duhová pírka

Vede p. vychovatelka Petra Šedivá

Čtvrtek 12,30 – 13,30

Pojďme společně tvořit pro radost!

Naučíme se mnoha běžným výtvarným technikám jako je práce s vodovými a temperovými barvami, s tuší, voskovkami a barevnými křídami, zlepšíme se ve stříhání a vytříbíme si cit pro barvy i kompozici obrazu. Celým rokem nás bude provázet práce s již známými i netradičními materiály. Nebojme se otevřít bránu naší fantazie! Otevřít bránu naší fantazie!

13. Oddělení – Sportovní a míčové hry

Vede p. vychovatel Jiří Ventura

Úterý 14,00 – 15,00

Seznámení dětí se základy sportů jako je házená, vybíjená, přehazovaná, volejbal a basketbal. Práce s míčem – chytání, házení a driblování. Rozvoj motoriky, obratnosti, koordinace a zlepšení fyzické kondice.

14. Oddělení – Turistický kroužek

Vede p. vychovatelka Jana Hríbová

Pondělí 14,00 – 15,00

Poznávání přírody, turistických tras, prohloubení dovedností pro pobyt v přírodě. Pomocí her v přírodě rozvíjíme motoriku,přirozený pohyb a rozvoj individuálních dovedností.Rozvíjíme kreativitu pomocí výtvarných prací s různými materiály.

15. oddělení – Družidýlko

Vede p. vychovatelka Klára Maroušková

Pátek 13,00 – 14,00

Náplní hudebně dramatického kroužku bude zpěv s kytarou, čtení, vyprávění, dramatizace písniček a pohádek. Budeme si prostě hrát… a u toho si procvičíme komunikační schopnosti a manuální dovednosti při výrobě rekvizit.

16. oddělení – Kynologický kroužek

Vede p. vychovatelka Hana Kejaková

Úterý, čtvrtek 14,00 – 16,00

Seznámíme se s historií původu, duší, chováním
a instinkty BORDER COLIE. Také jak pečovat o zdraví, chov psů s průkazem původu a výchovu od štěněte až po dospělého psa. Zjistíme, že tato rasa je velice učenlivá při canistoterapii a že se mohou naučit i psí sporty. Reagují na používání signálů rukou a řeči těla. Děti se naučí základní výcvik se psem a jak se má člověk k nim chovat.