Školní rok 2019 – 2020

V letošním školním roce je družina určena pro děti 1. – 4. tříd, jsou rozděleny do 15 oddělení a je zapsáno celkem 404 dětí.
Při výchovně vzdělávací činnosti se zaměřujeme na rozvíjení dovedností a vědomostí v pracovní, výtvarné, hudební výchově a především se snažíme dětem zajistit dostatek pohybu a sportovního vyžití ať už v tělocvičně nebo na školním hřišti, na zahradě, případně při vycházkách do okolí školy a Milíčovského lesa.
Úplata za školní družinu činí 350.-Kč měsíčně

Provoz školní družiny je od 6.30 do 7.45 a od 11.40 do 17.30 hodin

 
Oddělení školní družiny Počet

dětí

Třídy Vychovatelka Umístění
1 19 1.D Šárka Zítková Pavilon II.
2 30 2.A, 4.A Alena Pittauerová Pavilon I.
3 26 1.A Ivanka Krejčová Pavilon II.
4 25 3.B Hana Kuncířová Pavilon I.
5 30 2.D, 4.B Hana Šedivá Pavilon I.
6 29 2.B, 4.E Miroslava Hajdovská Pavilon I.
7 30 2.E, 4.E Helga Havlová Pavilon II.
8 28 3.A, 4.C Andrea Veletová Pavilon II.
9 30 3.D, 4.C Pavlína Štěpničková Pavilon I.
10 21 1.E Josef Petlička Pavilon II.
11 28 2.C, 4.A Anna Ženíšková Pavilon I.
12 26 1.C Petra Šedivá Pavilon II.
13 32 3.E, 4.D Kejaková Hana Pavilon I.
14 30 3.C, 4.D  Jana Hríbová Pavilon I.
15  20 1.B  Klára Maroušková Pavilon II.

Provoz ŠD – podzimní, vánoční, jarní a velikonoční prázdniny

V době prázdnin se mohou přihlásit žáci 1. – 4. tříd, kteří jsou zapsáni v družině.

V případě zájmu je nutné kontaktovat vedoucí ŠJ paní Procházkovou a zaplatit obědy na příslušné dny. Cena oběda je 62.- Kč (v době prázdnin není dotovaný). Po zaplacení stravného přihlaste žáka/žákyni u vedoucí vychovatelky ŠD A. Pittauerové (723223639) nejpozději týden před prázdninami. Jestliže je žák přihlášený a nedostaví se, nemá nárok na vrácení stravného.

Provozní doba o prázdninách je 7,30 – 16,00 hodin.

Alena Pittauerová, vedoucí ŠD

ZVONĚNÍ

1. hodina 08:00 – 08:45
2. hodina 08:55 – 09:40
3. hodina 10:00 – 10:45
4. hodina 10:55 – 11:40
5. hodina 11:50 – 12:35
6. hodina 12:45 – 13:30
7. hodina 13:40 – 14:25
8. hodina 14:35 – 15:20

PRÁZDNINY

Podzimní prázdniny:
29. – 30. října. 2019 (út, st)

Vánoční prázdniny:
23. prosince 2019 – 3. ledna 2020

Pololetní prázdniny:
31. ledna 2020 (pá)

Jarní prázdniny:
17. února – 23. února 2020

Velikonoční prázdniny:
9. dubna 2020 (čt)

Hlavní prázdniny:
1. července – 31. srpna 2020

Od října 2018 funguje v rámci každého oddělení zájmový kroužek. 

1. Oddělení – Duhová pastelka

Vede p. vychovatelka Šárka Zítková

Úterý 12,30 – 14,00

Kroužek kreslení, malování, vyrábění. Naučíme se používat vodové a temperové barvy, zjistíme, že i kreslení pastelkami není žádná nuda. Procvičíme prstíky při stříhání a lepení, využijeme dětskou fantazii. Při práci si poslechneme veselé písničky a odpočineme si!

2. Oddělení – Přírodovědný kroužek

Vede p. vychovatelka Alena Pittauerová

Pátek 12,00 – 13,30

Kroužek přináší dětem nové znalosti a poznatky ze života zvířat, které vidíme ve volné přírodě nebo se s nimi můžeme seznámit v zoologické zahradě. Vědomosti o jejich životě si děti zapisují do sešitu
a doplňují obrázky. Při práci využíváme přírodopisné pořady a encyklopedie. Smyslem kroužku je získat nové poznatky, ale i vést děti k ochraně přírody a ke kladnému vztahu ke zvířatům.

3. Oddělení – Ekologický kroužek

Vede p. vychovatelka Ivanka Krejčová

Pátek 11,40 – 12,30

I když slovo EKOLOGIE zní dětem tajemně, budou se s ním setkávat asi celý život. My se budeme hravou a srozumitelnou formou snažit význam tohoto slova naplňovat. K tomuto účelu nám poslouží různé společenské hry, soutěže či tematické práce. Zjistíme, že i školáček může přispět k lepšímu životnímu prostředí.

4. Oddělení – Sportovní kroužek

Vede p. vychovatelka Hana Kuncířová

Středa 14,00 – 15,00

Kroužek je založen na rozvoji základních sportovních dovedností. Skok do dálky, hod na cíl, hry s míčem a další pohybová průprava přispívá k psychomotorickému rozvoji dětí, koordinaci pohybu a ke zlepšení fyzických dovedností. Kroužek bude mít i turistické prvky a k tomu využijeme Milíčovský les.

5. Oddělení – Barvička

Vede p. vychovatelka Hana Šedivá

Středa 15,00 – 16,00

Ve výtvarném kroužku budeme pracovat hlavně s papírem, nůžkami, lepidlem, barvami, ale i s dalšími materiály. Budeme se seznamovat s různými technikami při tvoření pro radost sobě i našim blízkým.

6. Oddělení – Atletika

Vede p. vychovatelka Miroslava Hajdovská

Pátek 13,30 – 14,15

Kroužek probíhá na školním hřišti a při vycházkách do Milíčovského lesa. Protože pohyb každému prospívá, cílem působení je dát dětem radost z uvolnění při různých sportovních činnostech jako jsou míčové a pohybové hry.

7. Oddělení – Pražské památky

Vede p. vychovatelka Helga Havlová

Středa 12,30 – 13,15

Stověžatá, královská a zlatá. Taková je Praha, respektive její historické jádro, které patří mezi nejkrásnější památkové zóny v celé Evropě. Na stovkách umělecky jedinečných a historicky cenných staveb je zde patrný celý 1100 let trvající vývoj centra české metropole včetně vlivů všech architektonických slohů. Praha patřila k nejvýznamnějším městům Evropy v gotice, renesanci i baroku a vlivy těchto období jsou dnes v Praze patrné na každém rohu.

8. Oddělení – Čtenářský kroužek

Vede p. vychovatelka Andrea Veletová

Čtvrtek 13,30 – 14,00

V kroužku se budeme snažit o zlepšování mluveného a čteného slova pro lepší komunikaci s ostatními lidmi. Rozšiřujeme si obzory a schopnost přenášet se do jiných světů – světa fantazie.

9. Oddělení – Výtvarná dílna

Vede p. vychovatelka Pavlína Štěpničková
Čtvrtek 14,00 – 15,00

V kroužku bych děti chtěla naučit různým výtvarným technikám, nejen lepení s papírem a používání klasických výtvarných potřeb. Například batika, malování na hedvábí, malba na plátna a papír s akrylovými a temperovými barvami, malování uhly a hnědky pro kresbu drapérií a zátiší, dále kresba tužkou, tuší…, rytectví, korálky, ubrousková technika a vitráže.

10. Oddělení – Míčové hry

Vede p. vychovatelka Kateřina Málková

Středa 15,00 – 16,00

Během tohoto roku budeme řešit různé obrázkové hádanky a rébusy, budeme hrát hry, při kterých bude třeba zkombinovat šikovnost, obratnost i přemýšlení a až se děti naučí číst a psát, se seznámíme i s jednoduchým šifrováním. Budeme trénovat hlavičky, abychom byli připraveni v příštím školním roce na opravdové šifrování.

11. Oddělení – Relaxační cvičení

Vede p. vychovatelka Anna Ženíšková Čtvrtek 14,00 – 15,00

Umění relaxovat, uvolnit se, zbavit se napětí, odpočinout si a nabrat sil je jedním z nejvýznamějších způsobů zvládání stresu. Ovládnutí tohoto umění je velmi důležité pro zdravý život dospělých a dětí.

Při činnosti v našem kroužku se budeme snažit o nácvik relaxace a spojení tohoto nácviku s pohybovou aktivitou. Budeme využívat relaxační metody pro děti, protistresová dýchací cvičení a soustředění. A to vše formou her, relaxačních pohádek, vycházek a cvičení v přírodě.

12. Oddělení – Duhová pírka

Vede p. vychovatelka Petra Šedivá

Středa 14,00 – 15,00

Pojďme společně tvořit pro radost!

Naučíme se mnoha běžným výtvarným technikám jako je práce s vodovými a temperovými barvami, s tuší, voskovkami a barevnými křídami, zlepšíme se ve stříhání a vytříbíme si cit pro barvy i kompozici obrazu. Celým rokem nás bude provázet práce s již známými i netradičními materiály. Nebojme se otevřít bránu naší fantazie!

13. Oddělení – Kynologický kroužek

Vede p. vychovatelka Hana Kejaková

Úterý, čtvrtek 13,30 – 15,00

Seznámíme se s historií původu, duší, chováním
a instinkty BORDER COLIE. Také jak pečovat o zdraví, chov psů s průkazem původu a výchovu od štěněte až po dospělého psa. Zjistíme, že tato rasa je velice učenlivá při canistoterapii a že se mohou naučit i psí sporty. Reagují na používání signálů rukou a řeči těla. Děti se naučí základní výcvik se psem a jak se má člověk k nim chovat.

Školní klub – Turistický kroužek

Vede p. vychovatelka Jana Hríbová

Pátek 13,30 – 14,30

Poznávání přírody,turistických tras,prohloubení dovedností pro pobyt v přírodě.Pomocí her v přírodě rozvíjíme motoriku,přirozený pohyb a rozvoj individuálních dovedností.Rozvíjíme kreativitu pomocí výtvarných prací s různými materiály.

15. oddělení – Družidýlko

Vede p. vychovatelka Klára Maroušková

Pátek 13,00 – 14,00

Náplní hudebně dramatického kroužku bude zpěv s kytarou, čtení, vyprávění, dramatizace písniček a pohádek. Budeme si prostě hrát… a u toho si procvičíme komunikační schopnosti a manuální dovednosti při výrobě rekvizit.