—————-

sociální pedagog a rodinný terapeut

 

Kontakt: ——–

Telefon: ——–

 

 

Sociální pedagog:

  • Řeší sociální situaci žáků a její negativní dopady na vzdělávání.
  • Podporuje žáky k samostatnosti a fungování v rámci základních společenských norem. Pěstuje v žácích kompetence pro demokratickou kulturu, jakými jsou např. respekt, osobní odpovědnost, tolerance, empatie…
  • Zajišťuje spolupráci s mimoškolními státními i neziskovými organizacemi, doporučuje žákům a rodinám návaznou péči

Podpora žáků

  •  s obtížemi v oblasti výchovy a vzdělávání, při zapojení se do kolektivu a interakci s učiteli
  •  sociálně znevýhodněných
  •  se specifickými vzdělávacími potřebami