Mgr. Kateřina Brožková

sociální pedagog a rodinný terapeut

 

Kontakt:brozkovak@zsmilicov.cz

telefon: 226 803 856

mobil: 775 704 801

 

Konzultační hodiny:

Pondělí až pátek v době vyučování (cca 8:00 – 14:00)

Po předchozí domluvě před vyučováním či v pondělí a ve středu do 18. hodiny

 

Sociální pedagog:

 • Řeší sociální situaci žáků a její negativní dopady na vzdělávání.
 • Podporuje žáky k samostatnosti a fungování v rámci základních společenských norem. Pěstuje v žácích kompetence pro demokratickou kulturu, jakými jsou např. respekt, osobní odpovědnost, tolerance, empatie…
 • Poskytuje odbornou pomoc a poradenství ve výchovně vzdělávacích procesech, řeší krizové situace a snaží se předcházet dysfunkčním procesům. Ve spolupráci s učiteli a žáky hledá možnosti účinných změn.
 • Zprostředkovává řešení konfliktu mezi rodiči a školou, žákem a učitelem, žákem a žákem.
 • Zajišťuje spolupráci s mimoškolními státními i neziskovými organizacemi, doporučuje žákům a rodinám návaznou péči

Podpora žáků

 •  s obtížemi v oblasti výchovy a vzdělávání, při zapojení se do kolektivu a interakci s učiteli
 •  sociálně znevýhodněných
 •  se specifickými vzdělávacími potřebami

 

Podpora pedagogů

 • posilování znalostí, dovedností a sebejistoty pedagogů při předcházení výskytu rizikových jevů (syndrom vyhoření, neefektivní komunikace se žáky)
 • konzultace směrem k vztahovým problémům ve třídách a k žákům vykazujícím dlouhodobě problémové chování (kázeňské prohřešky, neplnění školních povinností)
 • podpora při obtížné komunikaci s některými zákonnými zástupci (výchovné problémy, osobní obtíže žáka)
 • přímá práce s třídními kolektivy

Podpora rodičů

 •  poradenství v oblasti nastavení domácí školní přípravy, začlenění dítěte do třídního kolektivu, sociálních problémů rodiny
 •  poradenství v oblasti spolupráce s dalšími subjekty
 •  osobní konzultace k seznámení s výsledky monitorovací činnosti ve třídách

 

Rodinný terapeut:

Poskytuje konzultace v rámci rodinné systemické terapie. Jedná se o krátkou, na řešení problému zaměřenou práci s celým rodinným systémem. Umožňuje vnímání problému v širším kontextu, hledání funkčních a nefunkčních mechanismů fungování rodiny a nabízí prostor pro přijetí změn. Problémové chování dítěte je zde považováno za důsledek fungování celé rodiny.

Rodinnou systemickou terapii je vhodné využít v případě častých konfliktů v rodině, v případě náhlých a pro rodiče nepochopitelných změn v chování dítěte, při výskytu psychosomatických obtíží, apod.

Na konzultaci je třeba se objednat telefonicky. Tato služba je hrazená rodiči.