KA1 – Stínování

Projekt Stínování pro začátečníky i pokročilé byl realizován za finanční podpory Evropské unie v programu Erasmus+ v průběhu roku 2022.

Nejprve vyučující anglického jazyka na jaře navštívily finskou školu v Lappeenrantě, aby se během týdenního programu naučily lépe zapojovat do výuky online pomůcky, a to zejména výukové hry. Také je zajímaly evaluační metody, fungování školy jako takové a vůbec celý finský systém vzdělávání. Po návratu následovalo období intenzivního testování nových poznatků a metod v našich hodinách. Většinou se dařilo využívat pro hraní výukových her na procvičení slovíček, gramatiky a reálií mobilní telefony žáků, jindy stačí interaktivní tabule. A protože se rodiče ve vybraných třídách v červnovém dotazníku vyjádřili, že by stáli o možnost mít k seznamu našich online pomůcek přístup, byly ty k učebnicím prvního stupně již zveřejněny v sekci stránek školy ŠKOLA HROU – ANGLIČTINA HROU. Zde je odkaz na prezentaci o programech a aplikacích, které nás zaujaly nejvíce: https://docs.google.com/presentation/d/1ScAI_3-4vBHo5iEn2THv9bKcWSXQ_VYrNhRs-_RM_qQ/edit?usp=sharing

Další skupina vyučujících se na podzim zúčastnila stínování na italské škole v Bari – Santo Spirito. Jde o školu Senza Zaino (Bez batohu), která je v mnoha aspektech blízká třídám našeho programu Začít spolu. Kromě mnoha nových nebo k našim již zavedeným postupům práce alternativním metod se účastnice mobility vrátily obohacené o detailní pohled na jiný přístup k volbám do žákovského parlamentu, evaluaci, realizaci inkluze na školách i výrobu pomůcek do výuky. Své nejdůležitější poznatky uplatnitelné i mimo třídy programu Začít spolu shrnuly do této prezentace: https://docs.google.com/presentation/d/1inpya6bNOrR7LZ5igEI-9-WNz7aYP7qk1HXffvSQDdI/edit?usp=sharing