Třídy a Třídní učitelé

Třída Jméno učitele(ky) Zkratka učitele(ky)
1.A Mgr. Svobodová Jana Sj
1.B Klímková Marie Kl
1.C Mgr. Charvátová Helena Ca
1.D Mgr. Kočová Eva Ko
1.E Mgr. Hovorková Marie Hk
2.A Mgr. Strouhalová Jana Sh
2.B Mgr. Belánová Romana Bl
2.C Mgr. Pourová Lenka Pu
2.D Mgr. Víchová Lucie
2.E Mgr. Řezanková Ivana Ře
3.A Ing. Pstružina Jiří Pt
3.B Mgr. Štroblová Lada Šb
3.C Kavurová Anna, DiS. Ka
3.D Kováčová Zuzana Kv
3.E Bc. Vokurková Jaroslava Vk
4.A Mgr. Stratílková Leona Sa
4.B Hríbová Jana
4.C Mgr. Friedová Kateřina Fr
4.D Mgr. Marxová Soňa Mx
4.E Poslušná Petra Pp
5.A Mgr. Jandová Lenka Jn
5.B Mgr. Malíková Hana Ma
5.C Vančurová Tobiášová Taťána Tv
5.D Švagrová Daniela Šv
5.E Mgr. Hačková Petra Fuchs Hf
6.A Mgr. Havlíček Karel Ha
6.B Mgr. Háčková Dana
6.C Mgr. Marounek Tomáš Mr
6.D Ing. Krafta Martin Kf
6.E PhDr. Líbalová Monika
7.A Mgr. Vondráčková Hana Vo
7.B Mgr. Veselá Věra Ve
7.C Mgr. Zimmelová Libuše Zi
7.D Ing. Jeřábková Zora
7.E RNDr. Zachariášová Věra Za
8.A Mgr. Stehlíková Viera Sk
8.B Mgr. Janda Štěpán Jd
8.C Mgr. Jasanská Marie Js
8.D Hlaváčová Lena
9.A Bc. Hrazdil Ondřej Hz
9.B PhDr.et Mgr. Součková Jana So