Dějepis 

Při výuce dějepisu využíváme vedle učebnic a map také historický materiál (hmotné předměty z minulosti i tiskoviny). Přiblížit žákům vzdálenou dobu pomáhají i obrazové materiály nebo kvalitní dokumentární filmy. K rozvoji historického myšlení přispívají ukázky z kronik a dalších literárních památek. Důraz je kladen na moderní dějiny: v devátém ročníku se žáci zapojili do projektů Příběhy našich sousedů, kde zdokumentovali vzpomínky pamětníků na Osvětim a květnové povstání. Žáci přimo hovořili s posledními pamětníky a práce je velice zaujala. 

Při práci s historickým materiálem mají žáci možnost rozvíjet utváření samostatného názoru, ale i emoční myšlení a myšlenky demokracie a rovnosti lidí. K poznávání národní minulsti pomáhají i exkurze v nižších ročnících po významných místech a památkách Prahy, výstavách a muzejních expozicích, ve vyšších ročnících na autentická místa spojená s 2. světovou válkou a holokaustem: Terezín, Lidice, Petschkárna, chrám sv. Cyrila a Metoděje v Resslově ulici. 

Rozvíjíme u dětí schopnost historického myšlení i schopnost rozlišit tendenční a objektivní dokument.