Matematika na ZŠ s RVJ K Milíčovu

Všichni učitelé tvrdí, že jejich předmět je nejdůležitější ze všech předmětů. Jenom u matematika se jedné o pravdivý výrok.“

Matematika je nedílnou součástí výuky na každé základní škole. I u nás má své nenahraditelné místo. Matematika je vyučována ve všech třídách a ročnících.

Materiály k výuce

Pro naši výuku využíváme učebnic z nakladatelství SPN (1. stupeň) a učebnice z nakladatelství Prometheus (2. stupeň). Na prvním stupni je učebnice doplněna o pracovní sešit ze stejného nakladatelství, který je kompatibilní s učebnicí. Na druhém stupni je pracovní sešit využíván výjimečně podle potřeby dané třídy a vyučujícího.

Matematiky není nikdy dost

Jsme si vědomi, že výuka matematiky neprobíhá pouze na hodinách matematiky. Proto se zúčastňujeme různých matematických soutěží.

Matematická olympiáda – 5. – 9. ročník

Pro zájemce o matematiku rozdáváme a organizujeme domácí kolo Matematické olympiády. Více informací naleznete na http://www.matematickaolympiada.cz/  nebo http://www.planina.cz/mo/mo.htm (organizuje oblastní kolo).

Pythagoriáda – 5. – 8. ročník

Každý žák naší základní školy se na hodině matematiky potká se soutěží Pythagoriáda. Jedná se o matematickou soutěž s jiným konceptem. Zde všichni žáci řeší stejné úlohy školního kola a úspěšní postupují do oblastního kola. Více na http://talentovani.cz/pythagoriada-aktualni-rocnikhttp://www.planina.cz/pyth/pyth.htm (organizuje oblastní kolo).

Připravujeme:

Matematický klokan 2.-9. třídy

Rádi bychom v letošním školním roce 2017/2018 obnovili tradici pořádání soutěže Matematický klokan na naší ZŠ. Více informací o soutěži na http://matematickyklokan.net/info.php