Výuka anglického jazyka 

Výuka anglického jazyka na naší škole je rozdělena do tří fází a s nimi spojeným použitím rozdílných učebnic. V prvních dvou ročnících využíváme knihy Happy House 1 a 2. V první třídě se žáčci s jazykem seznamují audio-orální formou. Největší důraz je tedy kladen na ústní projev a porozumění. Děti mají jednu hodinu týdně a v té se maximálně snažíme procvičit slovní zásobu, základní fráze, a především děti pro jazyk nadchnout, aby se jej nebály. V druhé třídě se angličtina vyučuje dvě hodiny týdně a až v druhém pololetí se děti pomalu seznamují i s písemnou formou jazyka.  

Ve třetí třídě již mají žáci 3 hodiny angličtiny a k výuce se používají učebnice a pracovní sešity Click 1, na které v dalších letech navazují Click 2 a Click 3. V hodinách angličtiny od páté třídy využíváme také časopisy. Pro mladší žáky objednáváme časopis Hello a pro starší Gate. V jazykových učebnách jsou k dispozici interaktivní tabule, pro něž máme nejen elektronické verze učebnic, ale je možnost ve výuce využít internet, a tedy nepřeberné množství materiálů na něm přístupných. V páté třídě se koná školní kolo konverzační soutěže a ti nejlepší se pravidelně účastní zábavné jazykové soutěže v pražském kole.  

Od šesté třídy výuka probíhá rozdílně dle zaměření tříd. V klasické třídě se využívá učebnice Project. Ve třídě s rozšířenou jazykovou výukou (mají o hodinu vyšší dotaci aj na týden) se učí z učebnic Way to Win. Na druhém stupni již žáci tvoří své vlastní projekty na zadaná témata, rozšiřují si slovní zásobu četbou anglických článků, tvoří prezentace na počítači a následně je prezentují spolužákům. Na druhém stupni se taktéž koná konverzační soutěž a ti nejlepší se účastní dalších kol.  

V únoru se na naší škole již pravidelně koná talentová, jazyková soutěž Come&Show. Soutěž je určena pro žáky všech ročníků naší školy a mohou v ní uplatnit svůj talent na angličtinu. Ve své kategorii mohou zazpívat, přednést báseň či zahrát scénku, a to jak sami, tak ve dvojici či skupince. Ti nejtalentovanější jsou následně vysláni na pražské kolo, v němž se naši žáci pravidelně s úspěchem umísťují.  

V předešlých dvou letech se ve škole uskutečnil projekt Erasmus+ zaštítěný Evropskou Unií. Nadále mnozí pedagogové využívají mezinárodní učitelskou platformu eTwinning pro uskutečnění projektů na míru svým třídám. Tyto projekty umožňují spojení se žáky a učiteli ze zemí EU a tím učinit výuku jazyka reálnější a také zábavnější.