Jsme fakultní školou Pedagogické fakulty Univerzity Karlovy v Praze.

Vyučujeme podle školního vzdělávacího programu Škola pro vzájemné porozumění

O škole

Adresa: Základní škola s rvj K Milíčovu

K Milíčovu 674, Praha 4, 14900

IČO: 61388424

Zřizovatelem Základní školy s rozšířenou výukou jazyků K Milíčovu 674 je Městská část Praha 11. V současné době navštěvuje školu 904 žáků. Škola má celkem třicet osm tříd, z tohoto počtu je na prvním stupni dvacet pět tříd. Do tohoto počtu je zahrnuto i pět česko-německých bilingvních tříd. Možnost studia německého jazyka zde využívají žáci i z jiných částí Prahy a blízkých příměstských oblastí. Na druhém stupni je třináct tříd, sedm z nich jsou třídy s intenzivní výukou jazyků, ostatní třídy jsou klasické.

Žákům je poskytováno vzdělání podle školního vzdělávacího programu Škola pro vzájemné porozumění.

Škola vychází z dlouholeté tradice výuky cizích jazyků – angličtiny a němčiny. Je zapojena do několika mezinárodních projektů. Žáci se také mohou účastnit vzdělávacích pobytů a zahraničních exkurzí do německy mluvících zemích a do Británie.

Naši žáci úspěšně reprezentují školu v různých soutěžích – vědomostních, konverzačních, recitačních, výtvarných i sportovních.

Škola je vybavena odbornými pracovnami pro vzdělávací oblast Člověk a příroda, jazykovými pracovnami a učebnou pro technické práce. Dále jsou zde učebny pro výuku informační a komunikační technologie.

Prostředí školy je příjemné. Budova školy prošla v minulých letech rekonstrukcí. Do června bude dokončena i přestavba tělocvičen. V areálu školy jsou hřiště, která umožňují sportovní vyžití ve volném čase. Dětské hřiště slouží k provozu školní družiny a dopoledne i jako venkovní učebna pro nižší ročníky 1. stupně.

Škola má bezbariérový přístup do areálu TV a do pavilonů 1. tříd.