Kontakt: 608 122 579, prochazkoval@zsmilicov.cz

 

Sdělení školní jídelny pro strávníky:

Od 13.12.2014 vstupuje v platnost Nařízení EP č. 1169/2011 EU o poskytování informací o alergenech v potravinách.
Od tohoto dne budou na jídelním lístku uvedena čísla alergenů, které jsou v jídlech obsaženy.

Přihláška ke stravování

Vyplněnou přihlášku posílejte na sjmilico@volny.cz (ano, písmenko v ve slově milicov chybí)

Objednávky jídel přes Internet

Dne 11. 3. 2002 zavedla školní jídelna pro své strávníky možnost objednání či odhlášení obědů přes Internet. Od 19. února byla zprovozněna nová verze internetových objednávek, která umožňuje strávníkům prohlížení historie jejich stravování a výši jejich finančního konta. Strávníci mohou nově přistupovat do systému pomocí jména a hesla, což zvýší i bezpečnost jejich objednávek.

Objednat/odhlásit obědy

 

            VÝŠE STRAVNÉHO VE ŠKOLNÍ JÍDELNĚ OD 1. 2. 2024

 

Kategorie Cena za 1 oběd Měsíční úhrada trvalým příkazem
7. – 10 let 37,-    814,-
11. – 14. let 39,-    858,-
15. – 18 let 43,-    946,-
Studenti P.A. 70,- 1.540-
Zaměstnanci ZŠ 43,-    572,-
Závodní stravování 96,- 2.112,-
Mateřská škola 49,-    1.078,-
MŠ s odkladem škol. docházky 51,-  1.122,-

Podle vyhlášky č. 107/2005 Sb. O školním stravování – příloha 1 – 2 jsou žáci zařazováni do výživových norem a finančních limitů rozhodných pro stanovení výše stravného podle data narození.Do věkových skupin jsou žáci zařazováni na dobu školního roku, ve kterém dosahují věku podle bodů 1 až 4. Dle Školského zákona 561/2004Sb. – § 24 – školní rok začíná 1. září a končí 31. srpna následujícího kalendářního roku. 

Číslo účtu ŠJ: 7034-2000815399/0800

Bezkontaktní žetony – čipy

Strava se vydává prostřednictvím čipů. Platnost čipu je po celou školní docházky.

  • Záloha na vydání čipu – 130,- Kč

Po ukončení stravování, pokud strávník vrátí zpět nepoškozený funkční čip – vrací se záloha. V případě ztráty nebo úmyslného poškození čipu je nutno zakoupit nový – cena 130,- Kč

Jídelníček v Ukrajinštině a Ruštině

Меню