Informace pro rodiče cizinců a dětí s OMJ

V naší škole působí pětičlenný tým, který se věnuje podpoře integrace žáků s OMJ a výuce češtiny jako druhého jazyka.

 

Metodické, koordinační, informační a poradenské činnosti:

– koordinace spolupráce mezi pedagogy, výchovným poradcem, vedením školy, případně pedagogicko-psychologickou poradnou;

– podpora adaptace žáka na nové školní prostředí v prvních dnech a týdnech;

– provedení jazykové, případně i pedagogické diagnostiky žáka;

– koordinace tvorby individuálního plánu podpory ve spolupráci s ostatními učiteli a přizpůsobení rozvrhu;

– stanovení rozsahu výuky češtiny v rámci jazykové přípravy, zařazení dítěte do skupiny jazykové přípravy, případně zajištění individuální výuky českého jazyka;

– následná podpora odstraňování bariér prostřednictvím doučování, předučování, pedagogické intervence;

– monitorování pokroků žáka a průběžné vyhodnocování jeho podpory ve škole;

– spolupráce s rodiči, podpora domácí přípravy;

– zajištění finančních zdrojů pro podporu žáka;

– aktualizace způsobu podpory žáků s OMJ ve škole do školního vzdělávacího programu.

 

Personální obsazení:

Zástupce ředitele Mgr Pavlína Hvižďová

 

Koordinátor inkluze žáků s OMJ:

– Mgr. Petra Fuchs Hačková

tel.: +420 226 803 826, e-mail: hackovap@zsmilicov.cz

 

Učitelé cizinců s OMJ:

– Mgr. Václav Hrůza

tel.: +420 226 803 826, e-mail: hruzav@zsmilicov.cz

– Petra Lehovcová

tel.: +420 226 803 883, e-mail: lehovcovap@zsmilicov.cz

 

Učitel / dvojjazyčný asistent:

– Mgr. Elena Nováková tel.: +420 608318595, +420 226 803 856, e-mail: novakovae@zsmilicov.cz

 

Dvojjazyčný asistent:

– Halyna Hrubá

e-mail: hrubah@zsmilicov.cz

 

CIZOJAZYČNÝ SETKÁVÁČEK

Milí žáci 🙂 ,

pokud jste cizinci či žáci s odlišným mateřským jazykem a potřebujete pomoc při zvládání školního prostředí a porozumění výuce v češtině, máme pro vás speciální podporu ve formě pravidelného setkaní s dvojjazyčným asistentem, a to každý týden ve čtvrtek od 11:40 do 12:40 ve vestibulu u hlavního vchodu. Tam na Vás bude čekat náš dvojjazyčný asistent, aby Vám pomohl překonat jazykové a kulturní bariéry a dosáhnout vašich vzdělávacích cílů.

Můžete počítat s následující pomocí 🙂 :

Jazyková podpora: Poskytování vysvětlení a překladů ve výuce, pomoc při porozumění učiva a podpora při praktickém používání češtiny.

Individuální konzultace: Možnost konzultovat obtížné úkoly nebo nejasnosti ve výuce s dvojjazyčným asistentem mimo standardní vyučovací hodiny.

Podpora při integraci: Pomoc při orientaci ve školním prostředí, seznamování s pravidly a rutinami školy a podpora při začlenění do školního života.

Poradenství: Poskytování rad a podpora při řešení jakýchkoli problémů, které byste mohli mít ve škole nebo v osobním životě.

Komunikace s rodiči: Dvojjazyčný asistent může také sloužit jako spojka mezi Vámi, Vašimi rodiči a učiteli, aby se zajistilo, že vaše potřeby jsou plně pochopeny a řešeny.

a další …

Nebojte se na nás obrátit s jakýmkoli dotazem nebo potřebou, jsme tu pro Vás 🙂 🙂 🙂