ÚVOD

Pro placení škol v přírodě, lyžařských kurzů a dalších akcí byl na škole zaveden systém ONLINE POKLADNA.

Tento systém umožňuje rodičům vidět výši platby za akce týkající se jejich dítěte a umožňuje zrychlenou bezkontaktní platbu, pomocí QR kódu.

Platba proběhne na podúčet školy a až v okamžiku, kdy bude od všech rodičů vybrána příslušná částka a bude jasné, že se akce (ŠVP, výlet) uskuteční, tak budou peníze převedeny koncové společnosti (cestovní kanceláři, dopravci, atd).

Zároveň tento systém umožní třídním učitelům přehledně a okamžitě vidět, u koho platba proběhla. Nebude tedy nutné dlouho čekat na potvrzení o proběhnutí platby od cestovní kanceláře. To jistě zpřehlední a zrychlí organizaci takovýchto akcí.

Bohužel, v současné době nevíme o způsobu, jak legálně takto vybrané prostředky předat v hotovosti učitelům. Proto v případech, kdy musí učitel v rámci akce něco hradit na místě hotově, bude stále potřeba část nebo všechny prostředky vybrat „postaru“. Omlouváme se za přidanou komplikaci a doufáme, že se nám ji někdy v budoucnu podaří zdárně eliminovat.

ODKAZ

https://system.skolniprogram.cz/

Ukrainský návod:онлайн

 

Kontakt za školu:

Marie Kateřina Hrabáková

Email: Hrabakovam@zsmilicov.cz

Tel: 226 803 831

Tel: 777 168 473

 

Instruktážní video

První registrace rodiče