Vedoucí oborových komisí – školní rok 2023/2024

1.     ročník Mgr. Jana Svobodová
2.     ročník Mgr. Jana Strouhalová
3.     ročník Mgr. Bc. Petra Fuchs-Hačková
4.     ročník Mgr. Lada Štroblová
5.     ročník Mgr. Leona Stratílková
Bilingva 1. – 5. ročník PhDr. Monika Líbalová
Český jazyk a literatura Mgr. Dana Háčková
Anglický jazyk 1.st. Mgr. Lucie Nová
Anglický jazyk 2.st. Ing. Zora Jeřábková
Německý jazyk 1. a 2. st. PhDr. Monika Líbalová
Matematika a její aplikace Mgr. Dana Novopacká
Fyzika Mgr. Karel Havlíček
Chemie Bc. Hana Solařová
Přírodopis Mgr. Anna Kohoutová
Dějepis a Výchova k občanství Mgr. Tomáš Marounek
Zeměpis Mgr. Štěpán Janda
Informační technologie a Člověk a svět práce Mgr. Jiří Blahout
Hudební výchova Bc. Jiří Kůdela
Tělesná výchova a Výchova ke zdraví Ing. Nataša Chvátalová
Výtvarná výchova Mgr. Libor Kašparovský
Program začít spolu Mgr. Romana Belánová