Výbor žákovského parlamentu 

 

Předseda: Oskar Strangmüller (9. D) 

Místopředseda: Matyáš Novák (9. B) 

Správce webu a sociálních sítí: Tomáš Fišer (9. E)  

                                                       Viliam Karaba (9. A) 

Zapisovatelka: Nella Štěpničková (8. A) 

Nástěnkáři: Matěj Lád (9. D) 

                     Denis Berka (8. D) 

Vedoucí projektů: Kateřina Bátrnová (9. A) 

                                 Albert František Man (8. E) 

                                 Petr Němec (8. A) 

 Zápis ze schůzky Žákovského parlamentu dne 9. 10. 2023

 

Přítomno 39 žáků

 

Informace z výkonného výboru parlamentu. Výkonný výbor měl schůzku dne 6. 10. 2023.

 

MERCH – představení návrhu jednotného oblečení s logem školy – zkusme si společně navrhnout oblečení s logem školy

 • Vyhlášena soutěž o nejlepší návrh/logo pro školu – konec soutěže 31. 10. 2023
 • Schoolsunited (schoolsunited.cz) – pokud si zvolíme společné logo a návrh na potisk oblečení, tato firma je zařadí do eshopu a před Vánocemi můžeme nakupovat

ŠKOLNÍ RÁDIO A ČASOPIS – hledáme ty, co mají chut a nápady, jaké písničky a jaké informace hlásit ve školním rozhlase (např. školní hitparáda, informace z jednotlivých tříd, informace o chystaných a proběhlých akcích, úspěchy žáků apod.), dále možnost školního časopisu (varianta měsíčníku, čtvrtletníku….) – najdou se mezi námi noví redaktoři? 🙂

 

BISTRO – zavedení bistra ve škole

 • Okénko – rychlé občerstvení bez místa k sezení
 • Pobočka – prodej produktů s místem k sezení

 

Anketa ve třídách, jestli je zájem o bistro ve škole.

 

www.resfreshbistro.cz

 

VANDALISMUS – vysvětlena problematika vandalismu na škole, nejvíce se projevuje na toaletách (ničení hygienických potřeb, plýtvání mýdla, toaletního papíru), možnost žákovských hlídek, zvýšený dozor na toaletách, chceme záchody “jako doma”

 

Důrazně byl vysvětlen problém o užívání návykových látek v prostorách školy.

 

HALLOWEEN – 31. 10. se v podvečerních hodinách chystá stezka v okolí školy (zejména pro žáky z nižších ročníků) – z řad šestáků až devátáků hledáme dobrovolníky, kteří by se zapojili do organizace akce (prosím hlaste se u zástupkyně Hruškové – hruskovab@zsmilicov.cz, kabinet s panem zástupcem Blahoutem) – akci pořádá Spolek rodičů

 

 

Prosíme o sdílení ve třídách (možnost i na třídnických hodinách). V jednotlivých třídách uskutečnit ankety – bistro ano/ne, soutěž o podobu jednotného oblečení – jaké logo, nápis?

 

Své podněty, dotazy, návrhy, atd. můžete zasílat na novou emailovou adresu – zp@zsmilicov.cz

 

Na nástěnce ŽP je umístěna obálka, do které můžete dávat své podněty a návrhy – co ve škole zlepšit, co tu chceme dělat, jaké akce uspořádat, co se nám nelíbí, …

 

Zástupci výkonného výboru představí hlavní projekty a návrhy na setkání Školské rady dne 19. 10. 2023.

 

Všechny zápisy ze setkání Žákovského parlamentu budou na webu školy.

 


Zápis ze schůzky Žákovského parlamentu dne 12. 10. 2023 

Halloween – 31.10.  

Téma: Hledá se Jeníček a Mařenka 

STEZKA ODVAHY 

 • Perníková chaloupka schovaná v lese, děti ji budou muset hledat 
 • Na začátku bude uvaděč, který dětem vše vysvětlí 
 • 35 lidí na výpomoc (vyprávění, hudba, dělání ohně, letáček, strašidla, občerstvení) 
 • 10 strašidel – 5 a 5 
 • 5 stanovišť/chaloupek 
 • Kartony na výrobu chaloupek rozdány třídám 
 • Stezka bude udělána ve 3 jazycích 

Schůzka dobrovolníků příští týden.  

 

 

 • Dopoledne soutěž v maskách – masky budou posuzovat nejvyšší ročníky 
 • Odpoledne soutěž dýní – přinést dýni do školy, nejoriginálnější má největší šanci na výhru 

 

Na Halloween budou akce probíhat celý den (soutěže) s vyvrcholením večer (stezka odvahy)  

 

ŠKOLSKÁ RADA 

 • Jakékoliv nápady, co zlepšit v parlamentu nebo ve škole, vhazujte do obálky na nástěnku ŽP 

 

Pokud máte nějaké otázky nebo připomínky, pište na email:  zp@zsmilicov.cz  

  


Setkání Žákovského parlamentu – listopad 2023 

Přítomni: zástupci ŽP, zástupkyně Líbalová a Hrušková 

Vyhlášení soutěže k logu školy – do soutěže se mohou zapojit žáci i zaměstnanci školy. 

Ze všech návrhů bude členy Žákovského parlamentu vybráno 10 návrhů. Vedení školy poté vybere 3 návrhy, o kterých budou hlasovat všichni žáci a zaměstnanci školy. Do ankety bude zahrnuto i současné logo školy.  

Mikuláš – samostatné setkání výboru ŽP – zajistí žáci 9. tříd a jejich třídní učitelé (domluví se v rámci třídnických hodin. Žáci 9. A – třídy 1. – 5. A, 9. B – třídy 1. – 5. B atd).   

 


Setkání Žákovského parlamentu – prosinec 2023 

Přítomni: zástupci ŽP, zástupkyně Hrušková, zástupce Blahout 

Představení 27 návrhů loga školy od žáků a pedagogů.  

Proběhlo hlasování žáky ŽP – vybráno 11 návrhů, ze kterých budou vedením školy vybrány 3 návrhy, ze kterých bude vybráno vítězné logo v anketě pro všechny žáky a zaměstnance školy.   

Chystané akce v lednu – 19. a 26. 1. Filmová noc (19. 1. pro 6. a 7. třídu, 26. 1. pro 8. a 9. třídu).  

 


Setkání Výboru ŽP a setkání ŽP – leden 2024 

Přítomni: zástupci ŽP, zástupkyně Líbalová a Hrušková 

 1. 1. 2024 setkání členů ŽP k situaci na toaletách ve škole. Vandalismus, nedodržování hygienických návyků a pravidel. 
 2. 1. 2024 setkání členů výboru ŽP s pracovnicemi úklidu – Výbor navrhne řešení stavu. 

Výbor navrhnul následující opatření: nasazení žákovského dozoru, evidence odchodů na toaletu, tresty za tyto přestupky vůči školnímu řádu. Návrh předán vedení školy. 

Chystané akce v únoru – masopustní průvod (soutěž – počet masek ve třídě – procentuální vyjádření).  


Setkání Výboru ŽP a Žákovského parlamentu – únor 2024
12. 2. 2024 setkání Výboru  ŽP společně se zástupkyněmi Monikou Líbalovou a Barborou Hruškovou
k situaci na školních toaletách. Po předložení návrhu opatření vedení školy – vytvoření „Zásad chování žáků na školních toaletách“
14. 2. 2024 setkání Žákovského parlamentu – představení a odsouhlasení „Zásad chování žáků na školních toaletách“
hlasování se zúčastnilo 44 členů ŽP – 41 hlasů pro návrh, 0 hlasů proti, 3 se zdrželi hlasování
16. 2. 2024 vytvoření rozpisu služeb žákovského dozoru – Výbor ŽP a zástupkyně Monika Líbalová a Barbora Hrušková
Třídní učitelé projednají na nejbližší TH (u všech tříd představení zásad, od 5. ročníku i ustanovení žákovského dozoru).
Výbor ŽP přijde zásady představit během středeční schůzky pedagogů, kde případně zodpoví i dotazy zaměstnanců (21. 2. 2024).

Setkání Výboru ŽP a setkání ŽP – březen 2024

6. 3. setkání Výboru ŽP – zpětná vazba k situaci na toaletách – vyhlášení školním rozhlasem, připomínka TU.

25. 3. setkání Žákovského parlamentu – Přítomni: zástupci ŽP, pan ředitel Kulik, paní zástupkyně Hrušková

Situace na žákovských toaletách – znovu téma otevřít na TH, za jednotlivé třídy napsat zpětnou vazbu – co funguje, co ne, zlepšení/setrvalý stav, možnost nápravy, zdůraznit dobrovolnost dozorů (zpětnou vazbu za jednotlivé třídy přinesou zástupci ŽP na příští setkání dne 9. 4.)

Jarní sběr papíru – výtěžek na školní knihovnu (organizuje Spolek) – peníze již nepůjdou přímo do jednotlivých tříd

Běh pro školu a sportovní den (25. 5. 2024)

Zástupci ŽP informují ostatní žáky o chystané akci – navrhnou projekty, které by bylo možné realizovat z peněz vybraných formou sponzorského daru za uběhnutá kola. Každý běžec bude mít svoji sponzorskou smlouvu – sponzoři darují na účet Spolku dohodnutý obnos, dle počtu uběhnutých kol (sponzorem může být rodič, prarodič, další příbuzní, ale i firmy. Dar nad 1 tisíc Kč – možnost vystavení darovací smlouvy. Např. sponzor se zaváže, že za každé uběhnuté kolo daruje ‚svému‘ běžci 50,- Kč, běžec uběhne 10 kol a sponzor pak zašle svůj sponzorský dar ve výši 500,- Kč). Běžet mohou žáci školy, ale i další děti – např. sourozenci a kamarádi.

Ze zaslaných sponzorských darů bude hrazen vítězný projekt (to, co by si žáci přáli ve škole a tím může být např. venkovní sezení, vybavení komunitního prostoru, knihovny apod. – nápadům se meze nekladou) – z návrhů vyberou zástupci ŽP deset návrhů, z nich pak vedení školy vybere pět návrhů o kterých budou hlasovat všichni žáci dne 15. 4. na třídnických hodinách (případně 16. 4. v TH a deváťáci, kteří tu nebudou 15. 4.).

Na příští setkání ŽP – zástupci přinesou zpětnou vazbu k situaci na toaletách a návrhy tříd na projekty Běh pro školu a návrh na sportovní turnaje (o které sporty by měli zájem v rámci sportovního dne – fotbal, florbal, vybíjená….)

 

Příští setkání ŽP dne 9. 4. o velké přestávce v zasedací místnosti.


Setkání ŽP – duben 2024

9. 4. 2024 – Přítomni: zástupci ŽP, paní zástupkyně Hrušková, paní zástupkyně Líbalová

Situace na žákovských toaletách – opět nárůst nevhodného chování – opakovaně stížnosti žáků i provozních zaměstnanců – exkrementy na zemi, toaletní papír vymotaný ze zásobníků, nepořádek.

Zástupci ŽP budou iniciovat diskusi na třídnických hodinách. Je třeba apelovat na všechny žáky, aby na toaletách dodržovali pořádek a chovali se dle pravidel slušného chování.

Připomenout ostatním žákům Běh pro školu – návrhy předat zástupkyním.

23. 4. 2024 – Přítomni: zástupci ŽP, paní zástupkyně Hrušková, paní zástupkyně Líbalová

Opět řešena situace na žákovských toaletách – na některých toaletách stále velmi kritická situace. Je třeba znovu probrat v rámci TH.

Kdo ještě za třídu nedodal návrh na Běh pro školu – možné doručit do úterka 30. 4. Následně ŽP vybere deset návrhů, které předloží vedení školy ke schválení a pak proběhne anketa mezi žáky, rodiči a zaměstnanci školy.

Na příští setkání ŽP přinesou zástupci orientační počty žáků za své třídy – kdo se zúčastní Běhu pro školu a sportovního dne a další návrhy, náměty, tipy, stížnosti či pochvaly – co žáky ve škole trápí, těší, co je třeba zlepšit, co navrhují.

 

V týdnu od 29. 4. proběhne setkání Výboru ŽP a v pondělí 6. 5. by proběhla anketa v rámci ŽP, ze které vzejdou vítězné tipy na Běh pro školu.