Od 1.2.2021 do 31.1.2023 naše instituce realizuje projekt Šablony III v ZŠ s RvJ K Milíčovu reg.č. CZ.02.3.X/0.0/0.0/20_081/0018526, který je spolufinancován Evropskou unií OP VVV, MŠMT). Projekt je zaměřen na personální podporu školního speciálního pedagoga, sociálního pedagoga a kariérového poradce a další dílčí aktivity podporující kariérové vzdělávání ve škole. Celková výše podpory činí 1 648 563,- Kč.