Program bakaláři je elektronickou verzí evidence žáků, třídní knihou i žákovskými knihami všech žáků najednou. Umožňuje tak učitelům, rodičům i žákům neustálý přístup k informacích o studiu.

Rodičům a žákům program umožňuje:

  • vidět známky svých dětí
  • vidět jejich absenci ve škole
  • vidět aktuální rozvrh i se změnami platnými pro onen den (tedy obsahuje i suplování)
  • komunikovat s učiteli pomocí systému Koménius (součást aplikace)

Program Bakaláři je přístupný dvěma způsoby.