Informace o přijímacím řízení na SŠ

Stejně jako ve školním roce 2016/2017 bude v přijímacím řízení ve školním roce 2017/2018 zejména:

• sjednocení termínu pro předkládání přihlášek ke střednímu vzdělávání do oborů vzdělání
bez talentové zkoušky na 1. března na první kolo přijímacího řízení
• konání povinné jednotné zkoušky v oborech s maturitní zkouškou (s výjimkou oborů zkráceného studia a oborů vzdělání skupiny oborů 82 Umění a užité umění), a to pro všechny formy vzdělávání,
• jednotné zkoušky se konají formou jednotných písemných testů z předmětů Český jazyk
a literatura a Matematika a její aplikace v rozsahu stanoveném Rámcovým vzdělávacím
programem pro základní vzdělávání.

Přihlášky na střední školy se odevzdávají do 1. 3. 2018.
V platnosti jako v uplynulém školním roce tak v prvním kole přijímacího řízení zůstává zejména podávání jen dvou přihlášek, vyhlášení výsledku přijímacího řízení ke střednímu vzdělávání u přijatých uchazečů formou vydání seznamu přijatých uchazečů i zasílání písemného rozhodnutí jen nepřijatým uchazečům nejdříve 22. dubna, po vyhlášení výsledků, potvrzování zájmu o školu zápisovým lístkem přijatým uchazečem do 10 pracovních dnů ode dne oznámení o přijetí, vydávání zápisového lístku základní školou a možnost uplatnění zápisového lístku je jen jednou. Výjimkou z uplatnění zápisového lístku je, když odvolání uchazeče bylo úspěšné.

Jednotná přijímací zkouška se koná:

1. termín:
12.dubna 2018 – pro čtyřleté obory vzdělání
13. dubna 2018 – pro obory šestiletých a osmiletých gymnázií
2. termín
16. dubna 2018 – pro čtyřleté obory vzdělání
17. dubna 2018 – pro obory šestiletých a osmiletých gymnázií
Náhradní termíny pro všechny obory vzdělání na tyto dny:

1. termín: čtvrtek 10. května 2018, pro uchazeče, kteří se řádně omluvili na první termín,
2. termín: pátek 11. května 2018, pro uchazeče, kteří se řádně omluvili na druhý termín.

Podrobnější informace o přijímacím řízení jsou uvedeny a průběžně aktualizovány na
https://www.msmt.cz/vzdelavani/stredni-vzdelavani/prijimani-na-stredni-skoly-a-konzervatore.