Vedení školy

ředitel školy Mgr. Kulik Jaroslav  226 803 838

604 979 120

kulikj@zsmilicov.cz
I.ZŘ – statutární zástupce ředitele, zástupce ředitele pro II. stupeň Mgr. Kučerková Charlota  226 803 834

 608 166 388

kucerkovach@zsmilicov.cz
II.ZŘ – zástupce ředitele pro IT podporu Mgr. Blahout Jiří  226 803 832

608 812 417

blahoutj@zsmilicov.cz
III. – zástupce ředitele pro I. stupeň Mgr. Dana Augustýnová Novopacká  226 803 833 novopackad@zsmilicov.cz
IV.ZŘ – zástupce ředitele pro bilingvní program PhDr.  

Líbalová Monika

226 803 842 libalovam@zsmilicov.cz
V. – zástupce ředitele pro zájmové vzdělávání a komunitní akce Ing. Bc. Hrušková Barbora
226 803 831 hruskovab@zsmilicov.cz
VI. – zástupce ředitele pro školní poradenské pracoviště, výchovný poradce pro 1. – 4. ročník  Mgr. Hvižďová Pavlína  226 803 835

776 050 978

hvizdovap@zsmilicov.cz
výchovný poradce pro 8. – 9. ročník, kariérový poradce Mgr. Janda Štěpán  226 803 851

608 812 779

jandas@zsmilicov.cz
„vedoucí speciální pedagog“, výchovný poradce pro 5. – 7. ročník, Mgr.  

Zábranská Dana

226 803 833

226 803 857

774 727 092

zabranskad@zsmilicov.cz
sociální pedagog

  • komunikace s Úřadem práce
  • žádosti o dávky v hmotné nouzi
  • potravinová sbírka
  • Balíček okamžité pomoci Pražanům
Bc. Tauerová Tereza, DiS. 226 803 854, 728 519 665  tauerovat@zsmilicov.cz
   

Pittauerová Alena – vedoucí ŠD

226 803 883 pittauerovaa@zsmilicov.cz
Školní družina – budova B1  603 317 873
 

Školní družina – budova B2

 737 076 954
  Vilímovská Libuše – ekonom 226 803 812

608 839 567

  Vojířová Kateřina – hospodářka 226 803 837

608 862 941

  ŠKOLNÍ JÍDELNA – Procházková Lenka 226 807 224

608 122 579

Hrabáková Marie- SPRÁVCE ONLINE POKLADNY 226 803 831

777 168 473

hrabakovam@zsmilicov.cz
  ŠKOLA ÚSTŘEDNA 226 807 223
Brokeš Miroslav – školník 608 129 556

 

 

Kontakt na pedagogy je k dispozici pod položkou Vyučující.