Vedení školy

Mgr. Červená Alena – ředitelka školy 226 803 838

731 576 959

cervenaa@zsmilicov.cz
Mgr. Kučerková Charlota – zástupce ředitele
a statutární zástupce
– zástupce pro 2. stupeň
226 803 834

 608 166 388

kucerkovach@zsmilicov.cz
Mgr. Blahout Jiří – zástupce ředitele pro IT 226 803 832

608 812 417

blahoutj@zsmilicov.cz
PhDr.  

Líbalová Monika – zástupce ředitele pro bilingvní tř.

226 803 842 libalovam@zsmilicov.cz
Mgr. Hvižďová Pavlína – zástupce ředitele pro 1. stupeň 226 803 833

776 050 978

hvizdovap@zsmilicov.cz
Mgr. Hana Štrossová – vedoucí školního poradenského centra, výchovný poradce 226 803 833
strossovah@zsmilicov.cz
Mgr. Janda Štěpán – výchovný poradce 226 803 851

608 812 779

jandas@zsmilicov.cz
Mgr.  

Dana Zábranská – výchovná poradkyně

226 803 833

226 803 857

774 727 092

zabranskad@zsmilicov.cz
   

Pittauerová Alena – vedoucí ŠD

226 803 883 pittauerovaa@zsmilicov.cz
Školní družina – budova B1  603 317 873
 

Školní družina – budova B2

 737 076 954
  Vilímovská Libuše – ekonom 226 803 812

608 839 567

  Vojířová Kateřina – hospodářka 226 803 837

608 862 941

  ŠKOLNÍ JÍDELNA – Procházková Lenka 226 807 224

608 122 579

  ŠKOLA ÚSTŘEDNA 226 807 223
Brokeš Miroslav – školník 608 129 556

 

 

Kontakt na pedagogy je k dispozici pod položkou Vyučující.