Jmenný seznam členů školské rady:

Ing. Aleš Prokop

za rodiče

předseda ŠR

krales.pa@gmail.com

telefon: 775 067 971

Ing. Tereza Šimůnková, MBA

za rodiče

tereza.simunkova@centrum.cz

Ing. Tomáš Vostřel

za zřizovatele

tomas.vostrel@gmail.com

Mgr. Zuzana Ujhelyiová

za zřizovatele

ujhelyiovaz@praha11.cz

267 902 485

778 421 041

Mgr. Štěpán Janda

za školu

jandas@zsmilicov.cz

Mgr. Ivana Řezanková

za školu

rezankovai@zsmilicov.cz

Vážení rodiče /  zákonní zástupci,
rádi bychom Vám dali vědět, že se již nebudeme v dalším období ucházet o zvolení do ŠR. Věříme, že v obdobně (ne)náročných dobrovolných funkcích by měla převážit pozitiva spojená s novými myšlenkami a energií nad získanými zkušenostmi a rutinou.    
Aleš Prokop a Tereza Šimůnková 
Působnost školské rady je dána zákonem 561/2004 Sb. o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon).

Jednací řád ŠR