Jmenný seznam členů školské rady:

Ing. Tomáš Vostřel

za zřizovatele

tomas.vostrel@gmail.com

Mgr. Barbora Černá

za rodiče

Bara31@seznam.cz

Ing. Petr Stojan

za rodiče

pstojan@petrstojan.cz

Mgr. Zuzana Ujhelyiová

za zřizovatele

ujhelyiovaz@praha11.cz

267 902 485

778 421 041

Mgr. Štěpán Janda

za školu

jandas@zsmilicov.cz

Mgr. Ivana Řezanková

za školu

rezankovai@zsmilicov.cz

Působnost školské rady je dána zákonem 561/2004 Sb. o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon).

Jednací řád ŠR