Jmenný seznam členů školské rady:

Ing. Aleš Prokop

za rodiče

předseda ŠR

krales.pa@gmail.com

telefon: 775 067 971

Ing. Tereza Šimůnková, MBA

za rodiče

tereza.simunkova@centrum.cz

Ing. Tomáš Vostřel

za zřizovatele

tomas.vostrel@gmail.com

Mgr. Petra Poláková

za zřizovatele

polakovapet77@gmail.com

Mgr. Štěpán Janda

za školu

jandas@zsmilicov.cz

Mgr. Ivana Řezanková

za školu

rezankovai@zsmilicov.cz

Působnost školské rady je dána zákonem 561/2004 Sb. o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon).