Jmenný seznam členů školské rady:

Ing. Aleš Prokop

za rodiče

předseda ŠR

krales.pa@gmail.com

telefon: 775 067 971

Ing. Tereza Šimůnková, MBA

za rodiče

tereza.simunkova@centrum.cz

Ing. Tomáš Vostřel

za zřizovatele

tomas.vostrel@gmail.com

Mgr. Jakub Lepš M.A.

za zřizovatele

lepsj@praha11.cz

telefon: 267 902 202

Mgr. Štěpán Janda

za školu

jandas@zsmilicov.cz

Mgr. Šárka Černá

za školu

cernas@zsmilicov.cz

zápis z jednání školské rady 6-12-2018

zápis z jednání školské rady 9-10-2018

zápis z jednání školské rady 9-10-2018 příloha 1

zápis z jednání školské rady 9-10-2018 příloha 2

zápis z jednání školské rady 9-10-2018 příloha 3 str.1 str. 2

zápis z jednání školské rady 9-10-2018 příloha 4

zápis z jednání školské rady 5-4-2018

zápis z jednání školské rady_25-1-2018

zápis z jednání školské rady_15-11-2017

Působnost školské rady je dána zákonem 561/2004 Sb. o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon).