Od 1.1.2021 do 30.12.2022 realizujeme projekt

OP PPR č.  07_19_071, CZ.07.4.68/0.0/0.0/19_071/0001869, výzva č. 54, Název projektu:  Inkluze a projektové vzdělávání v ZŠ s RVJ K Milíčovu III, který je primárně zaměřen na vzdělávání žáků s OMJ, kterým je jednak poskytováno doučování průřezově přes celou školu, a to ve všech ročnících, tak je poskytována podpora dvojjazyčných asistentů (ruskojazyčných). I v tomto projektu budeme i nadále realizovat projektovou výuku a setkání s odborníky na téma rozvoje demokratické a multikulturní výchovy v oblasti sociálních kompetencí, které se projevují tolerantním jednáním na internetu, sociálních sítích, ale také vůči spolužákům ve třídě (projekty s psychology) apd.  Nakonec budeme pokračovat i v komunitně osvětových setkáních podporujících mezigenerační kohezi (spolupráce s klienty Domova pro seniory). Celková výše dotace je 3 406 962,-  Kč.