Projekt

Modernizace ZŠ Milíčov – Vybudování učebny přírodních věd

je spolufinancován Evropskou unií.

 

Operační program: Operační program Praha – pól růstu ČR

Registrační číslo: CZ.07.4.67/0.0/0.0/17_054/0001031

Příjemce dotace: Základní škola s rozšířenou výukou jazyků, Praha 4, K Milíčovu 674, příspěvková organizace

Výzva:  37. výzva SC 4.1 – Modernizace zařízení a vybavení pražských škol

Specifický cíl: SC 4.1 Navýšení kapacity a zkvalitnění předškolního, základního a středního vzdělávání a zařízení pro poskytování péče o děti do 3 let

Celkové náklady:  2 628 595,58 Kč

Dotace:  2 249 411,41 Kč