Mgr. Kateřina Friedová

školní metodička prevence pro 1. – 5. roč.

Kontakt: 226 803 841, friedovak@zsmilicov.cz
Konzultační hodiny: po domluvě

 • vytváří na začátku každého školního roku preventivní program školy, pomáhá s jeho realizací a průběžně ho vyhodnocuje
 • sleduje rizika a projevy sociálně patologických jevů ve škole, podílí se na jejich prevenci a pomáhá při řešení krizových situací
 • poskytuje poradenství a pomoc žákům, rodičům i učitelům v oblasti prevence a řešení rizikového chování – zneužívání návykových látek (alkohol, drogy, cigarety), násilí a šikany, záškoláctví, vandalismus, apod.
 • zajišťuje metodickou pomoc ostatním učitelům v oblasti prevence i řešení rizikového chování, metodicky pomáhá třídním učitelům vytvářet příznivé klima v žákovských kolektivech, pomáhá při řešení krizových situací
 • spolupracuje na zajišťování besed, přednášek a aktivit pro třídní kolektivy
  poskytuje informační a metodické materiály v oblasti prevence rizikového chování
 • spolupracuje s různými školskými, krizovými, poradenskými institucemi

Prosíme rodiče, jejichž dítě se necítí v kolektivu své třídy příjemně, aby včas informovali třídního učitele nebo metodičku prevence.

Bc. Hrazdil Ondřej

školní metodik prevence pro 6. – 9. roč.

Kontakt: 226 803 818, hrazdilo@zsmilicov.cz

Konzultační hodiny: po domluvě

 

 • vytváří na začátku každého školního roku preventivní program školy, pomáhá s jeho realizací a průběžně ho vyhodnocuje
 • sleduje rizika a projevy sociálně patologických jevů ve škole, podílí se na jejich prevenci a pomáhá při řešení krizových situací
 • poskytuje poradenství a pomoc žákům, rodičům i učitelům v oblasti prevence a řešení rizikového chování – zneužívání návykových látek (alkohol, drogy, cigarety), násilí a šikany, záškoláctví, vandalismus, apod.
 • zajišťuje metodickou pomoc ostatním učitelům v oblasti prevence i řešení rizikového chování, metodicky pomáhá třídním učitelům vytvářet příznivé klima v žákovských kolektivech, pomáhá při řešení krizových situací
 • spolupracuje na zajišťování besed, přednášek a aktivit pro třídní kolektivy
 • poskytuje informační a metodické materiály v oblasti prevence rizikového chování
 • spolupracuje s různými školskými, krizovými, poradenskými institucemi

Prosíme rodiče, jejichž dítě se necítí v kolektivu své třídy příjemně, aby včas informovali třídního učitele nebo metodika prevence.