Seznam na této stránce se ještě aktualizuje.

Seznam zaměstnanců – kontakty

Titul Jméno Tel.
Pittauerová Alena – vedoucí ŠD

Školní družina – budova B1

Školní družina – budova B2

226 803 883

603 317 873

737 076 954

Vilímovská Libuše – ekonom 226 803 812

608 839 567

Vojířová Kateřina – hospodářka 226 803 837

608 862 941

ŠKOLNÍ JÍDELNA – Procházková Lenka 226 807 224

608 122 579

ŠKOLA ÚSTŘEDNA 226 807 223
ÚSTŘEDNA – pí Pauly 226 807 810
Vrátnice u hlavního vchodu 226 807 868
ŠKOLNÍ PORADENSKÉ PRACOVIŠTĚ
Mgr. Hrudková Blanka – speciální pedagog 226 803 854
Mgr. Poleva Ljuba – cizojazyčná asistentka 226 803 856
Mgr. Nováková Elena – cizojazyčná asistentka 226 803 856

 

Vyučující

Titul Jméno Tel. Email Zk. Třída
Bc. Baštincová Vendula 226 803 816 BastincovaV@zsmilicov.cz
Ph.D. Bauerová Markéta 226 803 864 BauerovaM@zsmilicov.cz Bu
Mgr. Bejšovcová Irena 226 803 826 BejsovcovaI@zsmilicov.cz Bj
Mgr. Belánová Romana 226 803 824 BelanovaR@zsmilicov.cz Bl 1.D
Mgr. Blecha Josef 226 803 817 BlechaJ@zsmilicov.cz Bh
Bc Bočan Jan 226 803 852 BocanJ@zsmilicov.cz Bo  9.D
Brožková Blanka 226 803 824 BrozkovaB@zsmilicov.cz  Br
Mgr. Dohnal Zachová Lucie 226 803 814 ZachovaL@zsmilicov.cz  Dz
Mgr. Ehlerová Petra 226 803 821 EhlerovaP@zsmilicov.cz Eh 3.B
Mgr. Fabíková Dana Sofie 226 803 843  FabikovaD@zsmilicov.cz Fa 4.E
Fialková Natálie 226 803 814 FialkovaN@zsmilicov.cz  Fi
Ing. Frčková Alena 226 803 887  FrckovaA@zsmilicov.cz
Mgr. Friedová Kateřina 226 803 841 FriedovaK@zsmilicov.cz Fr 4.D
Mgr. Fuchs Hačková Petra 226 803 826 HackovaP@zsmilicov.cz Hf 5.E
 Mgr. Gastberger Věra 226 803 861 GastbergerV@zsmilicov.cz Ga
Mgr. Gregorová Ivana 226 803 815 GregorovaI@zsmilicov.cz Gr
Mgr. Háčková Dana 226 803 814 HackovaD@zsmilicov.cz 9.B
Mgr. Havlíček Karel 226 803 863 HavlicekK@zsmilicov.cz Ha 9.A
Mgr. Havlíčková Lucie 226 803 824 HavlickovaL@zsmilicov.cz Hu 1.B
Mgr. Heřmánek Libor 226 803 817 HermanekL@zsmilicov.cz
Hlaváčová Lena 226 803 817 HlavacovaL@zsmilicov.cz 6.D
Mgr. Holosová Alona 226 803 862 HolosovaA@zsmilicov.cz Ho
Mgr. Hovorková Marie 226 803 825 HovorkovaM@zsmilicov.cz Hk 2.E
Bc. Hrazdil Ondřej 226 803 818 HrazdilO@zsmilicov.cz Hz 8.E
Mgr. Hrůza Václav 226 803 826 HruzaV@zsmilicov.cz
Mgr. Charvátová Helena 226 803 845 CharvatovaH@zsmilicov.cz Ca 2.C
Ing. Chvátalová Nataša 226 803 818 ChvatalovaN@zsmilicov.cz Ch
Mgr. Jahl Robert 226 803 843 JahlR@zsmilicov.cz  Jh
Mgr. Janda Štěpán, VP 226 803 851

608 812 779

Jandas@zsmilicov.cz Jd 7.A
Mgr. Jandová Lenka 226 803 822 JandovaL@zsmilicov.cz Jn 5.A
Mgr. Janovská Gabriela 226 803 817 JanovskaG@zsmilicov.cz Ja
Mgr. Jasanská Marie 226 803 851 JasanskaM@zsmilicov.cz Js 7.C
Mgr. Jelínková Zuzana 226 803 862 JelinkovaZ@zsmilicov.cz Jz
Ing. Jeřábková Zora 226 803 861 JerabkovaZ@zsmilicov.cz 6.B
Mgr. Kašparová Jitka  226 803 887 KasparovaJ@zsmilicov.cz  Kj
Mgr. Kašparovský Libor 226 803 065  kasparovskyl@zsmilicov.cz 6.C
Bc. Kavurová Anna 226 803 841 KavurovaA@zsmilicov.cz Ka 3.C
Klímková Marie 226 803 845 KlimkovaM@zsmilicov.cz Kl 2.B
Mgr. Kočová Eva 226 803 845 KocovaE@zsmilicov.cz Ko 2.D
Mgr. Kohoutová Anna 226 803 813 KohoutovaA@zsmilicov.cz Kh 8.B
Mgr. Křenek Aleš 226 803 821 KrenekA@zsmilicov.cz 4.B
Kubeschová Adéla 226 803 813 KubeschovaA@zsmilicov.cz Ks
Bc. Kůdela Jiří 226 803 820 KudelaJ@zsmilicov.cz  8.A
PhDr. Líbalová Monika 226 803 842 libalovam@zsmilicov.cz 9.E
Mgr. Marounek Tomáš 226 803 852 MarounekT@zsmilicov.cz Mr 9.C
Mgr. Maříková Daniela 226 803 864 MarikovaD@zsmilicov.cz 6.E
DiS. Mráčková Veronika 226 803 819 MrackovaV@zsmilicov.cz 5.B
 Bc. Němec Matěj 226 803 865 NemecM@zsmilicov.cz 7.D
Mgr. Nová Lucie 226 803 861 NovaL@zsmilicov.cz Nv
Mgr. Pourová Lenka 226 803 824 PourovaL@zsmilicov.cz Pu 1.C
 Bc. Příkop Luboš 226 803 863 PrikopL@zsmilicov.cz 8.D
Ing. Pstružina Jiří 226 803 865 PstruzinaJ@zsmilicov.cz Pt
Mgr. Rohanová Hana 226 803 813 RohanovaH@zsmilicov.cz Ro
Mgr. Roztočilová Eliška 226 803 813 RoztocilovaE@zsmilicov.cz Rz 7.E
Mgr. Řezanková Ivana 226 803 825 RezankovaI@zsmilicov.cz Ře 1.E
Mgr. Řezníčková Tereza 226 803 825 ReznickovaT@zsmilicov.cz Řz 3.A
Ing. Schima Edita 226 803 816 SchimaE@zsmilicov.cz Sc
Mgr. Sliž Tereza 226 803 864 SlizT@zsmilicov.cz Sl
Mgr. Smejkalová Magda 226 803 813 SmejkalovaM@zsmilicov.cz Sm
Solařová Hana 226 803 813 SolarovaH@zsmilicov.cz
Mgr. Stehlíková Viera 226 803 817 StehlikovaV@zsmilicov.cz Sk 7.B
Mgr. Stratílková Leona 226 803 841 StratilkovaL@zsmilicov.cz Sa 4.A
Mgr. Strouhalová Jana 226 803 824 StrouhalovaJ@zsmilicov.cz Sh 1.A
Mgr. Svobodová Jana 226 803 845 SvobodovaJ@zsmilicov.cz Sj 2.A
Bc. Šafaříková Daniela 226 803 819 SafarikovaD@zsmilicov.cz Ša 5.C
Mgr. Škoudlínová Simona 226 803 822 SkoudlinovaS@zsmilicov.cz Šk 4.C
Mgr. Štroblová Lada 226 803 821 StroblovaL@zsmilicov.cz Šb 3.D
Mgr. Třešňáková Věra 226 803 825 TresnakovaV@zsmilicov.cz 1.F
Mgr. Tesařová Miroslava 226 803 815 TesarovaM@zsmilicov.cz  To
Bc. Tetalová Kateřina 226 803 863 TetalovaK@zsmilicov.cz Te
Vančurová Tobiášová Taťána 226 803 814 VancurovaT@zsmilicov.cz Tv  8.C
 Mgr. Vitámvásová Jaroslava 226 803 863 VitamvasovaJ@zsmilicov.cz Vv
Bc. Vokurková Jaroslava 226 803 843 VokurkovaJ@zsmilicov.cz Vk 3.E
Mgr. Vozobulová Daniela 226 803 820 VozobulovaD@zsmilicov.cz Vz 6.A
RNDr. Zachariášová Věra 226 803 862 ZachariasovaV@zsmilicov.cz Za
Mgr. Zábranská Dana 226 803 855

226 803 857

ZabranskaD@zsmilicov.cz 5.D

Adresa

ZŠ s RvJ K Milíčovu 674
Praha 4
149 00

IČ.: 613 88 424

Kde nás najdete