Mgr. Červená Alena – ředitelka školy 226 803 838

731 576 959

cervenaa@zsmilicov.cz
Mgr. Kučerková Charlota– statutární zástupce ŘŠ, zástupce pro 2. stupeň 226 803 834

608 166 388

kucerkovach@zsmilicov.cz
Mgr. Jiří Blahout – zástupce ŘŠ (IT) 226 803 832

608 812 417

blahoutj@zsmilicov.cz
PhDr. Líbalová Monika – zástupce ředitele pro bilingvní tř. 226 803 842 libalovam@zsmilicov.cz
Mgr. Pavlína Hvižďová – zástupce ředitele pro 1. stupeň 226 803 833

776 050 978

hvizdovap@zsmilicov.cz
Mgr. Janda Štěpán – výchovný poradce 226 803 851

608 812 779

jandas@zsmilicov.cz
Mgr. Zábranská Dana – výchovný poradce 226 803 855

226 803 857

774 727 092

zabranskad@zsmilicov.cz

Seznam zaměstnanců – kontakty

Titul Jméno Tel.
Pittauerová Alena – vedoucí ŠD

Školní družina – budova B1

Školní družina – budova B2

226 803 883

603 317 873

737 076 954

Vilímovská Libuše – ekonom 226 803 812

608 839 567

Vojířová Kateřina – hospodářka 226 803 837

608 862 941

ŠKOLNÍ JÍDELNA – Procházková Lenka 226 807 224

608 122 579

ŠKOLA ÚSTŘEDNA 226 807 223
ÚSTŘEDNA – pí Pauly 226 807 810
Vrátnice u hlavního vchodu 226 807 868
ŠKOLNÍ PORADENSKÉ PRACOVIŠTĚ
Mgr. Hrudková Blanka – speciální pedagog 226 803 854
Mgr. Poleva Ljuba – cizojazyčná asistentka 226 803 856
Mgr. Nováková Elena – cizojazyčná asistentka 226 803 856

 

Vyučující

Titul Jméno Tel. Email Zk. Třída
Bc. Baštincová Vendula 226 803 816 BastincovaV@zsmilicov.cz
Ph.D. Bauerová Markéta 226 803 864 BauerovaM@zsmilicov.cz Bu
Mgr. Bejšovcová Irena 226 803 826 BejsovcovaI@zsmilicov.cz Bj
Mgr. Belánová Romana 226 803 824 BelanovaR@zsmilicov.cz Bl 2.D
Mgr. Blecha Josef 226 803 817 BlechaJ@zsmilicov.cz Bh
Bc Bočan Jan 226 803 852 BocanJ@zsmilicov.cz Bo
Mgr. Braniš Tereza 226 803 861 BranisT@zsmilicov.cz Bt
Bc Ehlerová Petra 226 803 821 EhlerovaP@zsmilicov.cz Eh 5.D
Mgr. Fabíková Dana Sofie 226 803 822  fabikovad@zsmilicov.cz Fa  3.E
Ing. Frčková Alena 226 803 887  frckovaa@zsmilicov.cz
Mgr. Friedová Kateřina 226 803 841 FriedovaK@zsmilicov.cz Fr 3.D
Mgr. Fuchs Hačková Petra 226 803 826 HackovaP@zsmilicov.cz Hf 4.E
 Mgr. Gastberger Věra 226 803 861 GastbergerV@zsmilicov.cz Ga  8.D
Mgr. Gregorová Ivana 226 803 815 GregorovaI@zsmilicov.cz Gr
Mgr. Háčková Dana 226 803 814 HackovaD@zsmilicov.cz 8.B
Mgr. Havlíček Karel 226 803 863 HavlicekK@zsmilicov.cz Ha 8.A
Mgr. Havlíčková Lucie 226 803 824 HavlickovaL@zsmilicov.cz Hu 2.B
Mgr. Heřmánek Libor 226 803 817 HermanekL@zsmilicov.cz
Hlaváčová Lena 226 803 817 HlavacovaL@zsmilicov.cz 6.D
Mgr. Holosová Alona 226 803 862 HolosovaA@zsmilicov.cz Ho
Ing. Houšková Mariana 226 803 822  houskovam@zsmilicov.cz
Mgr. Hovorková Marie 226 803 825 HovorkovaM@zsmilicov.cz Hk 1.E
Bc Hrazdil Ondřej 226 803 818 HrazdilO@zsmilicov.cz Hz 7.E
Hríbová Jana 226 803 821 HribovaJ@zsmilicov.cz 3.B
Mgr. Hrůza Václav 226 803 865 HruzaV@zsmilicov.cz
Mgr. Charvátová Helena 226 803 845 CharvatovaH@zsmilicov.cz Ca 1.C
Ing. Chvátalová Nataša 226 803 818 ChvatalovaN@zsmilicov.cz Ch
Mgr. Janda Štěpán, VP 226 803 851

608 812 779

Jandas@zsmilicov.cz Jd 6.A
Mgr. Jandová Lenka 226 803 822 JandovaL@zsmilicov.cz Jn 4.A
Mgr. Janovská Gabriela 226 803 817 JanovskaG@zsmilicov.cz Ja
Mgr. Jasanská Marie 226 803 851 JasanskaM@zsmilicov.cz Js 6.C
Bc Jelínková Zuzana 226 803 887 JelinkovaZ@zsmilicov.cz Jz
Ing. Jeřábková Zora 226 803 861 JerabkovaZ@zsmilicov.cz 9.D
Mgr. Kašparovský Libor 226 803 065  kasparovskyl@zsmilicov.cz
Bc Kavurová Anna 226 803 841 KavurovaA@zsmilicov.cz Ka 5.C
Klímková Marie 226 803 845 KlimkovaM@zsmilicov.cz Kl 1.B
Mgr. Kočová Eva 226 803 845 KocovaE@zsmilicov.cz Ko 1.D
Mgr. Kohoutová Anna 226 803 813 KohoutovaA@zsmilicov.cz Kh 7.B
Mgr. Kubalík Tomáš 226 803 815 KubalikT@zsmilicov.cz Kb
Kubeschová Adéla 226 803 813 KubeschovaA@zsmilicov.cz Ks
Bc Kůdela Jiří 226 803 820 KudelaJ@zsmilicov.cz  7.A
PhDr. Líbalová Monika 226 803 842 libalovam@zsmilicov.cz 8.E
Mgr. Marounek Tomáš 226 803 852 MarounekT@zsmilicov.cz Mr 8.C
Mgr. Marxová Soňa 226 803 820 MarxovaS@zsmilicov.cz Mx 4.B
Mgr. Maříková Daniela 226 803 864 MarikovaD@zsmilicov.cz 9.C
Bc Matějková Karolína 226 803 814 MatejkovaK@zsmilicov.cz Mt
Němec Matěj 226 803 865 NemecM@zsmilicov.cz
Mgr. Nová Lucie 226 803 861 NovaL@zsmilicov.cz Nv
Poslušná Petra 226 803 826 PoslusnaP@zsmilicov.cz Pp 4.D
Mgr. Pourová Lenka 226 803 824 PourovaL@zsmilicov.cz Pu 2.C
Příkop Luboš 226 803 863 PrikopL@zsmilicov.cz 7.D
Ing. Pstružina Jiří 226 803 865 PstruzinaJ@zsmilicov.cz Pt
Mgr. Rohanová Hana 226 803 813 RohanovaH@zsmilicov.cz Ro
Mgr. Roztočilová Eliška 226 803 813 RoztocilovaE@zsmilicov.cz Rz 6.E
Mgr. Řezanková Ivana 226 803 825 rezankovaI@zsmilicov.cz Ře 2.E
Ing. Schima Edita 226 803 816 SchimaE@zsmilicov.cz Sc
Mgr. Sliž Tereza 226 803 864 SlizT@zsmilicov.cz Sl
Mgr. Smejkalová Magda 226 803 813 SmejkalovaM@zsmilicov.cz Sm
Bc Solařová Hana 226 803 813 SolarovaH@zsmilicov.cz
Mgr. Stehlíková Viera 226 803 817 StehlikovaV@zsmilicov.cz Sk 6.B
Mgr. Stratílková Leona 226 803 841 StratilkovaL@zsmilicov.cz Sa 3.A
Mgr. Strouhalová Jana 226 803 824 StrouhalovaJ@zsmilicov.cz Sh 2.A
Mgr. Svobodová Jana 226 803 845 SvobodovaJ@zsmilicov.cz Sj 1.A
Mgr. Škoudlínová Simona 226 803 825 skoudlinovaS@zsmilicov.cz Šk 3.C
Mgr. Štroblová Lada 226 803 821 stroblovaL@zsmilicov.cz Šb 5.B
Švagrová Daniela 226 803 819 svagrovaD@zsmilicov.cz Šv 4.C
Vančurová Tobiášová Taťána 226 803 814 VancurovaT@zsmilicov.cz Tv 7.C
Mgr. Veselá Věra 226 803 843 VeselaV@zsmilicov.cz Ve 9.B
 Mgr. Vitámvásová Jaroslava 226 803 863 VitamvasovaJ@zsmilicov.cz Vv  9.A
Bc Vokurková Jaroslava 226 803 843 VokurkovaJ@zsmilicov.cz Vk 5.E
Mgr. Vozobulová Daniela 226 803 820 VozobulovaD@zsmilicov.cz Vz 5.A
RNDr. Zachariášová Věra 226 803 862 ZachariasovaV@zsmilicov.cz Za 9.E
Kabinet asistentů 226 803 887

Adresa

ZŠ s RvJ K Milíčovu 674
Praha 4
149 00

IČ.: 613 88 424

Kde nás najdete