Zápis bude probíhat v dubnu 2021 (termín bude upřesněn)

Podrobnější informace budou včas vyvěšeny.

Letos budeme otvírat první třídy těchto typů:

Tradičně jednu bilingvní třídu s výukou německého jazyka (odkaz: Bilingvní výuka), klasické třídyjednu třídu s programem „Začít spolu“.

Program Začít spolu (v mezinárodním označení Step by Step)

představuje alternativní pedagogický přístup, který je orientován na dítě. Spojuje v sobě moderní poznatky pedagogické a psychologické vědy s osvědčenými vzdělávacími postupy, k nimž se pedagogika v průběhu svého vývoje dopracovala. Je to velmi otevřený didaktický systém, který umožňuje každé škole a každému učiteli přizpůsobit si jeho konkrétní podobu kultuře, zvykům a tradicím dané země, jejímu vzdělávacímu systému i potřebám konkrétních dětí.
České republice je tento program realizován od roku 1996 na prvním stupni základních škol. V současné době funguje tento program ve více než 30 zemích světa

Program využívá projektového učeníintegrovanou tematickou výuku a podnětné prostředí ve třídě. Prosazuje a umožňuje inkluzi dětí se speciálními vzdělávacími potřebami (děti s poruchami učení, děti s postižením, děti mimořádně nadané či děti z etnických menšin). Pro program Začít spolu je typický individuální přístup, který zohledňuje schopnosti, znalosti a zájmy dítěte. Děti dostávají možnost volby takových úkolů, na které stačí. S touto svobodou volby je však spojena také odpovědnost za splnění daného úkolu.