Informace k zápisu do 1. tříd od paní ředitelky (rozkliknout)

Kritéria pro přijetí (rozkliknout):

Žádost o odklad školní docházky (rozkliknout):

Zápis se koná ve dnech 4.4. od 14:00-18:00 a 5.4. od 14:00-17:00.

Ve školním roce 2018/2019 budou otevřeny čtyři první třídy, jedna z nich s bilingvní výukou německého jazyka.

Spádová oblast:

– Bajkonurská- Borošova- Cyprichova- Exnárova- Hlavatého- Janouchova- Jurkovičova- Křtinská- Kulhavého- Klivarova- K Milíčovu- Letzelova- Loosova- Mejstříkova- Novomeského- Mnichovická- Ocelíkova- Otická- Rašova- Steinerova- Stříbrského – Sulanského- Štichova- Tatarkova- U Modré školy

Desatero dovedností a znalostí pro prvňáčky

  1. Znám svoje jméno a příjmení, vím, jak se jmenují rodiče.
  2.  Umím se rychle obléknout i převléknout do cvičebního úboru, zavázat si tkaničku.
  3. Umím uklidit knížky, pastelky a hračky tam, kam patří.
  4. Dovedu kreslit tužkou a pastelkami i malovat barvami.
  5. Poznám barvu červenou, modrou, zelenou, žlutou, hnědou a černou.
  6. Umím vystřihnout obrázek nůžkami s kulatou špičkou.
  7. Dovedu si připravit svačinku na ubrousek a po jídle si umýt ruce.
  8. Dovedu poslouchat maminčino vyprávění se zájmem a v klidu.
  9. Televizní pohádky, filmy a písničky pozorně sleduji a povídám si o nich s rodiči.
  10. Do školní tašky si sám uložím věci.