Od 1.4..2022 – 31.7.2023 je naše instituce realizátorem projektu „PŘÍRODOPIS A CHEMIE NÁS BAVÍ“ s registračním číslem CZ.07.4.67/0.0/0.0/19_073/0002205, který je spolufinancován Evropskou unií.

Projekt spočívá v modernizaci a rekonstrukci učebny přírodních věd pro výuku přírodopisu a chemie, tak aby odpovídala požadavkům dnešní doby.  Odborná učebna bude sloužit pro rozvoj klíčových kompetencí přírodovědného vzdělávání s podporou klíčových kompetencí na práci s digitálními technologiemi. Celková výše podpory činí 1 939 536,90,- Kč.