BŘEZEN – MĚSÍC KNIHY

Posted on 21-03-2024 , by: Karel Havlíček , in , 0 Comments

V naší škole proběhly projekty zaměřené na posílení čtenářských dovedností žáků pátých tříd, které se ukázaly jako obzvláště inspirativní a obohacující. V rámci března – tradičního měsíce knihy – se toto téma stalo součástí bohatého programu. Děti se zapojily do různých aktivit, které podněcovaly jejich zájem o čtení a literaturu jako celek.

Jedním z vrcholů projektových dní bylo seznámení se s tvorbou talentované ilustrátorky Báry Valecké. Její cyklus obrazů s motivy Malých čtenářů oslovil nejen děti, ale také pedagogy. Předčítání a kreativní aktivity inspirované těmito obrazy pomohly žákům lépe porozumět významu ilustrací v knihách.

Tato iniciativa podpořila rozvoj čtenářských schopností žáků a posílila jejich kladný vztah ke knize a čtení. Díky projektovým dnům se děti staly aktivními účastníky objevování nových literárních světů, což má dlouhodobý pozitivní dopad na rozvoj čtenářských dovedností.

 

share: