Informace k zavedeným třídnickým hodinám od roku 2023/2024

Posted on 11-09-2023 , by: Karel Havlíček , in , 0 Comments

Vážení rodiče, níže Vám sdílíme jednu z metodik vedení třídnických hodin a informace o jejich pozitivním dopadu na žáky. Jejím zavedením sledujeme vytvoření bezpečnějšího a kreativnějšího prostředí ve škole, je vnímán jako důležitý pilíř v rámci primární prevence a celkovou podporu klimatu třídy a klimatu školy. V případě dotazů mne neváhejte, prosím, kontaktovat, jinak se tématu dotkneme i na online setkání 12. 9. 2023 v 17:00.

S přáním hezkého dne

Mgr. Jaroslav Kulik, ředitel školy

Metodika třídnických hodin

Doporučení PCPP k prevenci ve školách

share: