Přednáška pro rodiče o návykových látkách

Posted on 30-11-2023 , by: Karel Havlíček , in , 0 Comments

Dne 28.11.2023 proběhla na naší škole přednáška pro rodiče ,,NOVÉ NÁVYKOVÉ LÁTKY U MLADISTVÝCH“. Tímto bych chtěla poděkovat paní Bc. Tereze Braunové, DiS a Bc. Justýně Zahradilové z Centra primární prevence DROP IN, které velmi záživnou a zábavnou formou zvýšily povědomí a informovanost rodičů o rizicích a negativním vlivu návykových látek (např. nikotinové sáčky, elektronické cigarety, kratom) na zdraví dětí.

Děkuji také všem zúčastněným rodičům. Věřím, že i Vy jste si přednášku užili a odnesli si mnoho užitečných informací.

Pro rodiče je k dispozici prezentace přednášky Nové návykové látky z Centra primární prevence Drop In.

Ke stažení ZDE

Těším se na další podobné setkání.

Mgr. Kateřina Friedová

(metodička prevence)

share: