Školní kolo dějepisné olympiády – žáci postupující do dalšího kola

Posted on 30-11-2023 , by: Karel Havlíček , in , 0 Comments

Jménem oborové komise dějepisu bych rád poděkoval všem účastníkům letošního školního kola dějepisné olympiády na téma Každodenní život a kulturní kořeny českých zemí – Od Cyrila a Metoděje po Jana Husa. Na prvním postupovém místě se umístil Matěj Lád, na druhém pak Matyáš Svoboda, oba z 9.D. Oběma úspěšným řešitelům gratuluji a přeji mnoho úspěchů v obvodním kole Prahy 11, které proběhne v lednu.

Mgr. Tomáš Marounek, ZŠ k Milíčovu

share: