Tradiční jarní sběr papíru

Posted on 07-04-2024 , by: Karel Havlíček , in , 0 Comments

Tradiční sběr proběhne ve čtvrtek 25. a v pátek 26. dubna 2024 vždy od 7:00 do 8:30.

Kontejner bude přistaven na obvyklém místě, u kotelny v areálu Jihoměstské majetkové a.s. západně od areálu školy.

Vybírá se papír i lepenka/karton; tzn. časopisy, kancelářský papír, noviny, letáky, knihy bez desek, rozložené krabice. Papír není třeba třídit, nicméně nesmí být znečištěný.

Máte-li možnost, přineste sběr již zvážený.

Po domluvě se Školním parlamentem bude veškerý výnos určen na vybavení školní knihovny. Nejaktivnější třídy budou Spolkem rodičů odměněny poukázkou dle výběru třídy a třídním učitelem.

Máte-li chuť se zapojit do vážení, zapisování či nakládání, napište nám na spolek@rodice-milicov.cz, nebo rovnou přijďte, budete vítáni.

share: